Snel een passende LLO-omgeving?
Bekijk onze aanpak!
Doorontwikkelen vanuit jouw eigen werkplek?
Bekijk ons online aanbod!
Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Teamcoaching in de praktijk voor managementteams

"Geef leiding vanuit je bevlogenheid!"

Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Een passie die maakt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak. Een vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten. Een goede balans tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds, is noodzakelijk. Niet elke medewerker is bevlogen maar iedereen kan dit wel worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. 

Doelgroep
Wij verzorgen dit coachingstraject voor: 
 • Bestuurders
 • Leidinggevenden

Aanpak
Elk managementteam/kernteam staat voor uitdagingen in aansturing en begeleiding van medewerkers. Door een ‘op maat’ gemaakte teamcoaching te doorlopen wordt recht gedaan aan het specifieke ontwikkelingsniveau van het managementteam en wordt door persoonlijke aandacht en persoonlijke afstemming een groter rendement gerealiseerd. U krijgt handvatten om de krachten en talenten in uw team in kaart te brengen. U leert om hen deze zelf te laten afzetten tegen de taakeisen van hun functie. U leert om de beschikbare en te creëren energiebronnen binnen uw team in kaart te brengen en uw teamleden concrete doelen te laten benoemen waar ze aan gaan werken.

U gaat als managementteam onder begeleiding van een teamcoach zelf aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de eigen en team sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:
 • Schoolcultuur versus behoeften van de professionals; wat geeft werkplezier?
 • Functieprofiel versus competenties en talenten; wat zijn de ambities?
 • De eisen die het werk stelt versus beperkingen; wat geeft energie, wat kost energie?
 • Welke stappen zijn nodig om (weer) bevlogen aan het werk te gaan?

Inhoud en planning
De teamcoaching omvat één workshop en vijf vervolgsessies in een tijdsbestek van ongeveer 6 maanden/24 weken. De begeleiding vindt plaats op een vooraf afgesproken locatie. De psychologische drijfveren staan centraal en de teamleden hebben zelf de regie in de teamcoaching.  Bij de zelfanalyse worden (gevalideerde) digitale vragenlijsten ingezet. Schematisch ziet het tijdpad er als volgt uit:Workshop | Leidinggeven aan bevlogenheid (2 dagdelen)
De volgende onderdelen worden o.a. in de workshop behandeld:
 • Wetenschappelijk kader bevlogenheid
 • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
 • Jouw energiebronnen en bevlogenheid
 • Balans krijgen in taakeisen en bevlogenheid
 • Leidinggeven aan bevlogenheid
 • Invloed uitoefenen op eigen en andermans bevlogenheid
 • Invloed uitoefenen op bevlogenheid omgeving
 • Praktische oefeningen ter bevordering bevlogenheid
 • Persoonlijk/teamactieplan


Sessie 1 | Doel stellende teamsessie
In aansluiting op de workshop en de geformuleerde actieplannen stemmen wij het teamtraject af op uw vraag, ontwikkeling en specifieke werkcontext. Met andere woorden: u bepaalt samen met uw coach de kaders van het teamtraject.
 
U gaat aan de slag om inzicht te krijgen in:
 • De huidige taken en tijdbesteding
 • Uw persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen
 • Uw invloed op de bevlogenheid van uw medewerkers
 • De ‘fit’ tussen taken, sterktes en drijfveren
 
In samenspraak met de teamcoach formuleert u een plan voor betekenisvolle aanpassingen in uw aansturing. De coach ondersteunt u in de doelen die u (als team en persoonlijk) heeft gesteld en stimuleert u om krachtige keuzes te maken die recht doen aan u als leidinggevende. 

Sessie 2-4 | Teamsessies gericht op de praktijkervaring en het aanscherpen/bijstellen van het persoonlijk actieplan
U heeft een vertrouwensband met uw teamcoach waardoor u de eerste geslaagde acties en ervaren obstakels in vertrouwen kunt bespreken. Wat is er aan de hand, waarom lukt het niet, wat zijn uw prioriteiten, waar gaat het goed? Deze praktijksessies zijn mede bedoeld om uw persoonlijke acties aan te scherpen, de basis te verstevigen en de effectiviteit van uw acties te verhogen.
 
Sessie 5 | Afrondende teamsessie
Samen met uw teamcoach maakt u de balans op ten aanzien van de mate waarin de zelfgeïnitieerde aanpassingen in de afgelopen weken succesvol zijn doorlopen. De effecten van de aanpassingen op uw bevlogenheid en die van uw medewerkers, inzet en prestatie worden besproken. Dit gesprek stelt u ook in de gelegenheid om expliciet te maken tegen welke organisatorische of persoonlijke grenzen u nog aanloopt. Verder vindt een aanzet tot borging van de veranderingen in de toekomst plaats. U ontvangt een managementrapportage. 

Resultaat
De praktijk wijst uit dat deze teamcoachingsaanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de samenwerking, het bewustwordingsproces naar regie in eigen handelen en het behouden van de inzet en bevlogenheid van uw medewerkers.

Bij wat deze teamcoaching oplevert, kunt u denken aan:
 • Bewustwording van effecten van gedrag en communicatie als leidinggevende
 • Meer plezier en succes halen uit het werk
 • Richting geven aan je eigen werk en persoonlijke ontwikkeling
 • Ambities met meer energie waarmaken
 • Talenten van en binnen het team optimaal inzetten
 • Denk- en gedragspatronen die belemmeren doorbreken
 • Succesvol samenwerken
 • Betekenisvol en productief aan het werk kunnen en willen zijn

Praktische informatie
Duur:           1 workshop (1 dag, 2 dagdelen)
5 teamsessies van 2 uren (inclusief intake en evaluatie) in een tijdsbestek van zes maanden
Uitvoering:           Op een nader te bepalen locatie
Prijs:           € 6.750,- per team (exclusief BTW*)

*Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg