Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Doorontwikkelen vanuit jouw eigen werkplek?
Bekijk ons online aanbod!
Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Online coaching ‘Veerkracht in onzekere tijden’

De coaching ‘Veerkracht in onzekere tijden’ stelt de individuele professional in staat beter om te gaan met de ontstane onzekerheden en veranderde (arbeids)omstandigheden mede ingegeven door besluitvorming rondom COVID-19. De coachingsaanpak heeft als doel de professionals binnen uw (school)organisatie te stimuleren om zelfgeïnitieerde aanpassingen in het werk aan te brengen om aan te kunnen sluiten op de veranderde situaties. De professional gaat hier onder begeleiding van een coach zelf mee aan de slag. Een proactief doel in de nabije toekomst wordt nagestreefd.

 • Inhoud
  Sessie 1 | Intake en doelstellend coachingsgesprek
  Tijdens dit eerste (telefoon)gesprek maakt u kennis met uw coach en wordt het online coachtraject afgestemd op uw vraag, ontwikkeling en specifieke werkcontext. In overleg plant u met uw coach de volgende telefonische of video-coaching.

  Inzet van intakevragenlijst 

  Sessie 2 | Coachingsgesprek gericht op analyse van de bestaande situatie en formuleren actieplan
  In dit gesprek gaat u aan de slag met uw coach om inzicht te krijgen:
  • De veranderde situatie, taken en tijdbesteding
  • Consequenties voor gedrag en communicatie 
  • Uw persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringe
   
  > Inzet van ondersteunende werkvormen
   
  Sessie 3 | Coachingsgesprek gericht op de eerste praktijkervaring
  U heeft een vertrouwensband met uw coach waardoor u de eerste geslaagde acties en ervaren obstakels in vertrouwen kunt bespreken. Wat is er aan de hand, waarom lukt het niet, wat zijn uw prioriteiten, waar gaat het goed? Dit gesprek is mede bedoeld om uw persoonlijke acties aan te scherpen en de basis te verstevigen om de zelfgeïnitieerde aanpassingen verder door te voeren. 
    
  Additionele coachingsgesprekken | Gericht op voortgang
  U heeft samen met uw coach besproken om uw gesprekken vervolg te geven met een of meerdere coachingsgesprekken.
 • Aanpak
  • De professional geeft middels een inschrijfformulier aan dat hij/zij gebruik wil maken van online coaching. 
  • Centrale organisatie en planning van de gesprekken. 
  • De coach neemt binnen 2 werkdagen telefonisch contact op met de professional. 
  • Na afloop van dit telefoongesprek wordt al dan niet, op korte of wat langere termijn, een volgende online sessie(s) gepland om de voortgang te borgen. 
  • Een online coachingsgesprek duurt tussen de 1 en 1,5 uur, inclusief planning en afstemming. 

  Vanzelfsprekend hanteren wij een strikte geheimhouding van alle informatie waarin wij bij onze opdrachtgevers inzage krijgen.
 • Resultaat
  De praktijk wijst uit dat deze coachingsaanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het behouden van de inzet en bevlogenheid van medewerkers, het omgaan met eigen en andermans emoties en het leidinggeven in onzekere tijden. De psychologische drijfveren staan centraal en de medewerkers hebben zelf de regie in dit begeleidingstraject.
 • Praktische informatie
  Duur:           1 tot 1,5 uur per gesprek
  Uitvoering:           Telefonische of online coaching
  Prijs:           € 250,- per sessie (exclusief BTW*)

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners