Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Trots! Op onze nieuwe publicatie:
Impact in het Onderwijs
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Cultuur in 3D

"Creativiteit is ontwikkeling in jezelf"

'Cultuur' neemt een steeds belangrijkere plaats in op de scholen:
 • als onderdeel van de cultuureducatie vanuit pedagogisch-didactisch perspectief; de cultuurlessen,
 • als het samen creëren van een bevlogen leercultuur op school; de schoolcultuur,
 • als de relatie van de schoolcultuur met de culturen in de omgeving (m.n. de thuis- en straatcultuur).
 
Een unieke aanpak is tot stand is gekomen door de samenwerking tussen twee bevlogen bureaus in het onderwijs; Artisjok en Olijfje en sSprong. Samen hebben we een programma ontwikkeld waarbij het creatief denken binnen deze culturen tot mooie invullingen kan leiden. Niet instrumenteel maar als een teamproces waarbij leerlingen en leerkrachten binnen de omgeving waarin ze leven volledig in hun kracht komen. 
 
Omdat jij creatieve trajecten wilt leren vormgeven en je persoonlijk leiderschap wilt ontwikkelen voor meer impact. 

 
Doelgroep
Wij verzorgen deze studiedag voor: 
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers
 • Teams 

Inhoud en aanpak
Tijdens de studiedag wisselt de begeleider theorie af met praktische oefeningen. Uw praktijksituaties staan hierin centraal. Aan de hand van persoonlijke feedback krijgt u inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen. De ontvangen feedback kunt u direct toepassen in uw eigen praktijk. 

Programma
De volgende onderdelen worden in de workshop behandeld:
 • Wetenschappelijk kader bevlogenheid (JD-R model)
 • Jouw energiebronnen en bevlogenheid
 • Praktische oefeningen ter bevordering bevlogenheid
 • Werkplezier door middel van kunst en cultuureducatie
 • De waarde van vertragen en een praktische vertaalslag naar jouw werkpraktijk 
 • Creativiteit in relatie tot lineair en niet-lineair denken 
 • De rol van onderzoekend leren
 • Deep level learning
 • Persoonlijk actieplan 

Dit alles gebeurt in een afwisseling van modelleren, leren in interactie en eigen onderzoek. Hierbij wordt Pinterest ingezet, omdat dit vaak het startpunt is in de praktijk voor het uitvoeren van creatieve activiteiten.

Resultaat
Na deze studiedag: 
 • Heeft u meer inzicht in uw eigen kracht en talent.
 • Kunt u uw beschikbare/te creëren energiebronnen in kaart brengen.
 • Heeft u kennis gemaakt met een aantal creatieve denktechnieken
 • Heeft u 5 vragen paraat waarmee u vanuit Pinterest een start maakt met onderzoekend leren
 • Kunt u onderzoekend leren toepassen tijdens een creatieve activiteit
 • Bent u zelf in een creatieve flow gekomen

Praktische informatie
Duur:           1 dag (2 dagdelen)
Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
Prijs:           € 2.150,- per groep* (exclusief BTW**)

*Maximaal 15 deelnemers.
**Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg