Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Doorontwikkelen vanuit jouw eigen werkplek?
Bekijk ons online aanbod!
Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Bevlogenheid

"Geef uw bevlogenheid een impuls!"

Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Een passie die maakt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak. Een vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten. Een goede balans tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds, is noodzakelijk. Niet elke medewerker is bevlogen maar iedereen kan dit wel worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. 

 • Doelgroep
  Wij verzorgen deze open training voor leerkrachten in het primair onderwijs.
 • Inhoud
  • Wetenschappelijk kader bevlogenheid
  • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
  • Jouw energiebronnen en werkplezier
  • Balans krijgen in taakeisen en werkplezier
  • Invloed uitoefenen op eigen bevlogenheid
  • Invloed uitoefenen op de omgeving
  • Praktische oefeningen ter bevordering van de energiebalans
  • Persoonlijk actieplan
 • Doelstelling
  Na deze training:
  • Heeft u meer inzicht in uw eigen kracht en talent.
  • Bent u in staat om uw beschikbare en te creëren energiebronnen in kaart te brengen.
  • Bent u in staat om invloed uit te oefenen op uw eigen bevlogenheid en uw omgeving.
  • Bent u in staat om in een veranderende omgeving een analyse te maken om knelpunten te voorkomen. 
 • Wat u verder nog moet weten
  Deze training wordt gegeven in samenwerking met CED-Groep. Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een vragenlijst, waarmee de meer specifieke persoonlijke leerdoelen worden geïnventariseerd. Tijdens de training worden korte theoretische inleidingen vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname de deelnemer wordt gevraagd.
 • Praktische informatie
  Duur:           1 dag (2 dagdelen)
  Prijs:           € 545,- per deelnemer
  Registeruren:           8 RU
  Locaties en data:           n.t.b.
  Lesmateriaal:           inbegrepen
 • Inschrijven
Partners