Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Trots! Op onze nieuwe publicatie:
Impact in het Onderwijs
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Job crafting in de praktijk

"Zelf werken aan bevlogenheid!"

De werkdrukbeleving in het onderwijs is hoog. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de ervaren beperkte mogelijkheid om de eigen werkzaamheden te kunnen plannen en vormgeven. De training ‘Job crafting in de praktijk’ stelt onderwijsprofessionals in staat beter om te gaan met de werkdruk. De training heeft als doel medewerkers te stimuleren om zelfgeïnitieerde aanpassingen in het werk aan te brengen met als doel de baan te laten aansluiten op de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De werknemers verwerven relevante inzichten en vaardigheden en gaan onder begeleiding van een trainer zelf aan de slag met het beter passend maken van het eigen werk.
 
Doelgroep
Wij verzorgen deze open training voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Inhoud
 • Wetenschappelijk kader job crafting en bevlogenheid
 • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid en toename vitaliteit
 • Visualiseren van de eigen persoon-baan (mis)fits:
  • Baananalyse; takenpakket en tijdbesteding per taak
  • Persoonsanalyse; persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen in het werk
  • Fitanalyse; ‘koppelen’ van eigen sterktes, drijfveren en belemmeringen aan de taken
 • Aanpak en voordelen job crafting
 • Benoemen van mogelijke job crafting acties
 • Persoonlijk actieplan uitvoeren gedurende 4-6 weken
 • Evaluatie en borging van de resultaten 

De praktijkvoorbeelden die in de training ingezet worden zijn afgestemd op medewerkers in het onderwijs. De psychologische drijfveren staan centraal en de medewerkers hebben zelf de regie in de job crafting. 

Doel van de training
Na deze training:
 • Heeft u inzicht in uw werkdrukoorzaken en bent u in staat om oplossingen te benoemen.
 • Bent u in staat om zelf invloed uit te oefenen op uw werk(druk) door zelfgeïnitieerde aanpassingen in het werk aan te brengen.
 • Bent u in staat om uw baan beter te laten aansluiten op de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies.
 • Het groepsgewijs vormgeven en vastleggen van persoonlijke job crafting acties biedt u de mogelijkheid om collega’s of leidinggevenden te betrekken bij eigen aanpassingen in het werk.

Wat u verder nog moet weten…
Deze training wordt gegeven in samenwerking met CED-Groep. Vanuit het wetenschappelijk kader maken we samen met u de vertaalslag naar úw invloed op werkdruk. Bevlogen medewerkers ervaren meer werkplezier, presteren beter en zijn gezonder. Bovendien, bevlogenheid werkt aanstekelijk. Prestatievragen verbinden we  aan  de doelstelling van de school of het team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers en aan het gewenste resultaat.

Praktische informatie
Duur:           1,5 dag (3 dagdelen), verdeeld over 2 sessies
(in een tijdsbestek van vier tot zes weken)
Prijs:           € 875,- per deelnemer
Registeruren:           14 RU
Locaties en data:           n.t.b.
Lesmateriaal:           inbegrepen
 

 

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg