Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Prestatieverbetering

“Nieuwe energie vinden om hetgeen u doet, nóg beter te doen!” 

De mogelijkheden van uw medewerkers en organisatie reiken verder dan de huidige resultaten. Factoren als stress en werkdruk leiden tot verzuim en vermindering van de productiviteit. Een goede balans tussen hetgeen wat energie geeft en hetgeen wat kost, brengt de bevlogenheid en productiviteit terug in uw organisatie. Op basis van wetenschappelijk getoetste uitgangspunten heeft sSprong een aanpak ontwikkeld die daadwerkelijk de prestaties verbetert.  

Doelgroep
Wij verzorgen dit maatwerktraject voor: 
 • Bestuurders
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers
 • Teams 

Inhoud
 • Bevlogenheid en prestatieverbetering
 • Duurzame inzetbaarheid en werkplezier
 • Verhogen van bevlogenheid en productiviteit
 • Het Job-Demands Resources model
 • Energiebronnen creëren en benutten
 • Werken vanuit passie en plezier naar prestatie
 • Het prestatieplan
 • Hoe maak jij de sprong?

Aanpak
Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling(en) van uw organisatie of team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers, en aan het gewenste resultaat. Onderstaand een schematische weergave van onze aanpak, meer informatie is beschreven in de uitgebreide aanpak.

Gedurende het  gehele traject wordt u ondersteund door ons sSprong supportteam. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden hebben we enkele voorbeelden van interventies op een rij gezet.

Resultaat
Een maatwerk prestatieplan met concrete acties om de door u geformuleerde prestatiedoelen te realiseren.
 
Uw investering
Natuurlijk ontvangt u een uitgewerkt voorstel met daarin o.a. opgenomen de doelstellingen, het programma en de investering. De dagdeelvergoeding per groep bedraagt € 750,-. Dit is exclusief BTW (voor zover dit niet vrijgesteld is) en de reis- en locatiekosten.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg