Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Samen veranderen in het ROC

“De enige constante is verandering”

Zoals u ongetwijfeld weet vindt in het hele mbo een herziening plaats. De nieuwe landelijke structuur beoogt doelmatiger, transparanter en flexibeler te zijn en meer ruimte te geven voor innovatie.
 
Deze mbo-herziening heeft niet alleen een behoorlijke impact op de inhoud van het onderwijs, maar minstens zo veel impact op de bedrijfsvoeringsprocessen binnen scholen. Het vraagt om extra aandacht voor de administratie, onderwijsprogrammering, -logistiek en planning van het onderwijs. Kortom, uw organisatie en uw medewerkers staan voor een uitdaging.
 
Om deze verandering succesvol te laten verlopen is het van cruciaal belang dat uw medewerkers hier goed op voorbereid zijn. Het is immers niet de vraag ‘of’, maar ‘hoe’ deze verandering plaats gaat vinden. sSprong heeft in het kader van de mbo-herziening een aanpak ontwikkeld voor bestuurders en leidinggevenden om succesvol leiding te kunnen geven aan deze verandering. 

 
Doelgroep
Wij verzorgen dit maatwerktraject voor: 
 • Bestuurders 
 • Leidinggevenden 

Inhoud
 • Overzicht en inzicht in vereiste veranderingen
 • ​Randvoorwaarden voor succesvol veranderen
 • Samenwerken en het veranderingsproces
 • De 7 V's van verandermanagement
 • Rolverdeling bij veranderingsgericht samenwerken
 • Vertragingen en verstoringen minimaliseren
 • Structuur versus cultuur
 • Aandacht voor drijfveren bij veranderen
 • Actieplan 'samen veranderen'
   
Aanpak
Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling(en) van uw organisatie of team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers, en aan het gewenste resultaat. Onderstaand een schematische weergave van onze aanpak, meer informatie is beschreven in de uitgebreide aanpak.

Gedurende het  gehele traject wordt u ondersteund door ons sSprong supportteam. 
 
Resultaat
Een maatwerk actieplan 'samen veranderen' met concrete acties om de door u geformuleerde doelen te realiseren.
 
Uw investering
Natuurlijk ontvangt u een uitgewerkt voorstel met daarin o.a. opgenomen de doelstellingen, het programma en de investering. De dagdeelvergoeding per groep bedraagt € 750,-. Dit is exclusief BTW (voor zover dit niet vrijgesteld is) en de reis- en locatiekosten.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg