Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Geef leiding aan bevlogenheid!

"Train-de-Trainer voor leidinggevenden die zelf aan de slag willen met bevlogenheid in hun team"
 

Een goede balans tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds, is noodzakelijk. Niet elke medewerker is bevlogen maar iedereen kan dit wel worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. Vanuit uw functie als leidinggevende wilt u  invloed hebben op dit proces en uw teamleden naar een hoger niveau brengen.
 
Deze training stelt u als leidinggevende in staat zelf bevlogenheidsinterventies uit te voeren en daarmee de bevlogenheid in de organisatie duurzaam te versterken!

Doelgroep
Wij verzorgen deze maatwerktraining voor: 
 • Bestuurders
 • Leidinggevenden
 • IB'ers

Inhoud
 • Wetenschappelijk kader bevlogenheid
 • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
 • Opzet en opbouw bevlogenheidstraining
 • Leerdoelen bevlogenheidstraining
 • Jouw rol als bevlogenheidstrainer
 • Inzichten inzake energiebronnen en bevlogenheid
 • Inzet JD-R model in bevlogenheidstraining
 • Sturing geven aan processen in bevlogenheidstraining
 • Eigen bevlogenheid als randvoorwaarde voor succes
 • Oefenen onderdelen bevlogenheidstraining
 • Inzet lesschema, oefeningen en materialen
 • ​Persoonlijk trainingsplan     Aanpak
Tijdens deze training staat de praktijk van de leidinggevende centraal. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan uitdagingen en praktische vaardigheden. U neemt deel aan een zeer interactieve en praktijkgerichte training. Na afloop kunt u zelf een bevlogenheidstraining uitvoeren. Schematisch ziet de training er als volgt uit: 

Resultaat
Na deze training heeft u handvatten gekregen om de krachten en talenten in uw team in kaart te brengen. U leert om hen deze zelf te laten afzetten tegen de taakeisen van hun functie. U kunt de beschikbare en te creëren energiebronnen binnen uw team in kaart te brengen en uw teamleden concrete doelen laten benoemen waar ze aan gaan werken. De opgedane ervaring stelt u in staat om ook in een veranderende omgeving opnieuw deze analyse te maken met uw team, waardoor knelpunten in hun werk kunnen worden voorkomen.  

Praktische informatie
Duur:           2 dagen (in een tijdsbestek van vier tot zes weken)
Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
Prijs:           € 4.300,- per groep*
(exclusief BTW**, inclusief trainingsmaterialen)
  
*Maximaal 15 deelnemers.    
**Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg