Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Trots! Op onze nieuwe publicatie:
Impact in het Onderwijs
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Job crafting in de praktijk

"Zelf werken aan bevlogenheid!"
 

De werkdrukbeleving in o.a. het onderwijs is hoog. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de ervaren beperkte mogelijkheid om de eigen werkzaamheden te kunnen plannen en vormgeven. sSprong heeft met de training ‘Job crafting in de praktijk’ een aanpak ontwikkeld die onderwijsprofessionals in staat stelt beter om te gaan met de werkdruk. De job crafting training heeft als doel medewerkers te stimuleren om zelfgeïnitieerde aanpassingen in het werk aan te brengen met als doel de baan te laten aansluiten op de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De werknemers verwerven relevante inzichten en vaardigheden en gaan onder begeleiding van een trainer zelf aan de slag met het beter passend maken van het eigen werk.

Doelgroep
Wij verzorgen deze maatwerktraining voor: 
 • Bestuurders
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers
 • ‚ÄčTeams 
‚Äč
Inhoud
 • Wetenschappelijk kader job crafting en bevlogenheid
 • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid en toename vitaliteit
 • Visualiseren van de eigen persoon-baan (mis)fits:
  • Baananalyse; takenpakket en tijdbesteding per taak
  • Persoonsanalyse; persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen in het werk
  • Fitanalyse; ‘koppelen’ van eigen sterktes, drijfveren en belemmeringen aan de taken
 • Aanpak en voordelen job crafting
 • Benoemen van mogelijke job crafting acties
 • Persoonlijk actieplan uitvoeren gedurende 4-6 weken
 • Evaluatie en borging van de resultaten 

Aanpak
De training omvat tien kernonderdelen van in totaal acht uur, verdeeld over drie bijeenkomsten in een tijdsbestek van vier tot zes weken. De training vindt plaats op de schoollocatie. De praktijkvoorbeelden die in de training ingezet worden zijn afgestemd op medewerkers in het onderwijs. De psychologische drijfveren staan centraal en de medewerkers hebben zelf de regie in de job crafting. Schematisch ziet de training er als volgt uit: Resultaat
Na de training heeft u inzicht in uw werkdrukoorzaken en heeft u hiervoor zelf verschillende oplossingen benoemd. Het groepsgewijs vormgeven en vastleggen van persoonlijke job crafting acties biedt u de mogelijkheid om collega’s of leidinggevenden te betrekken bij eigen aanpassingen in het werk. U oefent zelf invloed uit op het werk door concrete, kleinschalige en persoonlijk betekenisvolle werkveranderingen in een periode van anderhalve maand zelf uit te proberen.

Praktische informatie
Duur:           1,5 dag, verdeeld over drie sessies
(in een tijdsbestek van vier tot zes weken)
Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
Prijs:           € 3.550,- per groep* (exclusief BTW**)
     Registeruren: 14 RU
     Activiteitnummer: jTCHz4MZT9

*Maximaal 15 deelnemers.  
**Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg