Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Samenwerken in het Onderwijs

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Professionele ruimte is van groot belang voor onderwijsprofessionals. Die professionele ruimte verwijst naar de mogelijkheden van de professional om binnen de eigen organisatie invloed uit te oefenen op de inrichting en ontwikkeling van het onderwijs. Organisaties die ruimte maken voor zelforganisatie en die de randvoorwaarden creëren voor bevlogenheid, wendbaarheid en veerkracht zijn in staat om in te kunnen spelen op de diverse veranderingen en ontwikkelingen die op hen afkomen.
 
Samenwerken is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Soms gaat de samenwerking in het team moeizaam, waardoor mensen gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan.  Hoe werkt uw team samen? Is het al een ‘team’ of is er nog sprake een ‘groep’? 
 

Doelgroep
Wij verzorgen deze maatwerkworkshop voor: 
 • Bestuurders
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers
 • Teams 

Inhoud
 • ‘Effectief samenwerken’ wat verstaan we eronder?
 • ​Randvoorwaarden teamsamenwerking
 • De ontwikkeling van een groep naar een team – 4 fasen
 • Wetenschappelijk kader samenwerken (Piramide van Lencioni)
 • De vijf frustraties bij teamwork – hoe ontstaan hindernissen in samenwerken en hoe laat je ze achter je?
 • Praktische oefeningen ter bevordering samenwerking
 • Persoonlijk actieplan

Aanpak
Korte theoretische inleidingen worden vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname van de deelnemer wordt gevraagd. 
 
Resultaat 
De bevlogenheid van de deelnemers krijgt een impuls door deze workshop. Tijdens deze themaworkshop staat de praktijk centraal. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan uitdagingen en praktische vaardigheden. Na de workshop ben je in staat om de teamsamenwerking in kaart te brengen, aandachtspunten te benoemen en ingesleten denkpatronen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De opgedane ervaring stelt je in staat om ook in een veranderende omgeving opnieuw deze analyse te maken, waardoor knelpunten in het team kunnen worden voorkomen.

Optioneel: Drumworkshop
De workshop Samenwerken in het Onderwijs is uit te breiden met een drumworkshop, waarin u met uw team daadwerkelijk gaat drummen. Hierdoor ervaart u hoe uw team samenwerkt en worden persoonlijkheden en rolverdeling zichtbaar op een informele en speelse wijze. > Meer informatie

Praktische informatie
Duur:           1 dagdeel (ochtend of middag)
Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
Prijs:           € 1.400,- per groep* (exclusief BTW**)

*Maximaal 15 deelnemers.
**Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg