Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Roddelen stimuleert je ontwikkeling!

Door: T. Thijssen
 
“Bevlogenheid werkt aanstekelijk. Met andere woorden, een bevlogen medewerker draagt ook bevlogenheid over op anderen in hun omgeving. Dit verbetert indirect de (team)prestatie.”
 
Prof. Dr. Arnold B. Bakker
Hoogleraar Organisatiepsychologie, Erasmus Universiteit
 
Bovenstaande conclusie komt uit het onderzoek naar ‘Bevlogen in het onderwijs’. Intervisie wordt hierin aangedragen als een methode om kennis te delen en over te dragen. Een van de werkvormen van intervisie is ‘roddelen’.

Wat is intervisie?
Intervisie is een methodiek om aan je eigen ontwikkeling en die van anderen te werken. Met intervisie doe je een beroep op je teamleden om mee te denken over vraagstukken en/of knelpunten uit je eigen werksituatie. Ook het delen van kennis en ervaring kan een startpunt zijn van intervisie. Het is een manier van collegiale consultatie met als uitgangspunt ontwikkelingsgericht werken. Het directe resultaat is gedachten scherpen, ervaringen delen en nieuw gedrag ontwikkelen. Het indirecte resultaat is prestatieverbetering. 

In de huidige snel veranderende omstandigheden wordt het steeds belangrijker je talenten te kennen, te koesteren en daar waar nodig te versterken (van talentvol naar succesvol). Prestatieverbetering vraagt om zelfkennis, visie, en de kracht om te inspireren en richting te geven.

Hoe maak je als persoon/team die sSprong?
Intervisie is een informele, collegiale, niet bedreigende vorm van leren. De basis van iedere intervisie is dat er een onderwerp centraal wordt gesteld dat vervolgens onderzocht en geherdefinieerd wordt, zonder dat er ongevraagd advies wordt gegeven.

Iedere intervisie heeft een leider (intern of extern) die het proces leidt en bewaakt. Een intervisieleider neemt zelf inhoudelijk niet deel aan de intervisie. Belangrijk is dat de leider zorgt voor de juiste randvoorwaarden:
 • De deelnemers doen vrijwillig mee.
 • De deelnemers zijn tijdens de intervisie elkaars gelijken.
 • De deelnemers garanderen elkaar veiligheid en vertrouwelijkheid
 • En gaan respectvol met elkaar om.
 • De inbrenger kan te allen tijde zijn/haar grens aangeven.
 • De deelnemers brengen de discipline op om de gekozen methodiek te volgen. 

Bij start van intervisie wordt in overleg met de intervisieleider bepaald welke methodiek ingezet wordt. Er zijn meerdere mogelijk, hieronder een aantal:
 • De vijf of tien stappenmethode (om inzicht te krijgen).
 • De roddelmethode (om de inbrenger te helpen zijn eigen bijdrage in de problematiek helder te krijgen).
 • De adviesmethode (het reflecteren op de ontstane situatie).
 • De clinicmethode (reikt alternatieven op het gebied van vaardigheden en interventies aan). 

Wat levert intervisie op?
In de workshops bij sSprong zien we door zorgvuldige voorbereiding en begeleiding de volgende resultaten:
 • Collegiale ondersteuning.
 • Uitwisseling van ervaringen/kennis.
 • Onderlinge advisering bij werkproblemen.
 • Gezamenlijk tot oplossingen en inzichten komen.
 • Positieve werkbeleving.
 • ​Plezier door structuur en zelfsturend proces. 

​Neem voor meer informatie over de verschillende vormen van intervisie vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners