Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Bevlogenheid als overlevingsmechanisme in het onderwijs

De landelijke score van bevlogenheid is 6,6 op een schaal van 0 tot 10. Kijkend naar bevlogenheid per sector, scoort onderwijs datzelfde cijfer, een 6,6. ‘Niet verkeerd’ is wellicht de eerste gedachte. Echter, van DE sector die onze kinderen klaarstoomt voor de toekomst verwachten we meer. Wat speelt er in deze sector en waar is ‘winst’ te behalen? Wat zijn effecten van bevlogenheid op het onderwijsresultaat? Hoe zeer zijn deze professionals zich bewust van die effecten? Hoeveel invloed hebben zij op de ambitie om in 2025 voor 80% bevlogen en trots werkende Nederlanders te zijn?   

Bevlogen in het onderwijs
De onderwijsprofessionals die zich dagelijks inzetten voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs vervullen een cruciale rol in onze samenleving. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bevlogen medewerkers in diverse sectoren gezonder zijn, meer werkplezier ervaren en beter presteren. Zo ook in de onderwijsbranche. Als leerkrachten en docenten in primair en voortgezet onderwijs bruisen van energie, mentaal veerkrachtig zijn en zich sterk en vitaal voelen, maken zij het verschil voor leerlingen, collega’s en samenwerkingspartners in het onderwijs. Bevlogenheid heeft niet alleen een positieve relatie met gezondheid, plezier en prestatie maar ook met kwaliteit, innovatie en duurzame inzetbaarheid.
 
Groei en ontwikkeling in het onderwijs
Afgaande op de berichten in de media belooft de ambitie om voor 80% bevlogen en trots werkend te zijn niet veel goeds. De sector zelf geeft aan vooral last te hebben van de regeldruk vanuit de overheid. Daarnaast spelen effecten van vergrijzing, krimp en mobiliteit in steeds belangrijkere mate een rol.  Wij (sSprong B.V.) werken binnen scholen, in zowel primair als voorgezet onderwijs, samen met de onderwijsprofessionals aan (het voorkomen van) de effecten hiervan: werkdruk, verminderde vitaliteit en veerkracht, vastlopen op ineffectief gedrag, verminderd werkplezier etc. Echter, in plaats van de focus op het verbeteren van negatieve aspecten, zoeken we vooral uit wat iemands kracht en kwaliteit is zodat diegene (individueel of binnen een team) kan floreren (positieve gedragspsychologie). Het verder ontwikkelen van de sterke punten versterkt de bevlogenheid en levert aantoonbaar een beter en langduriger resultaat op.
 
S-curve
Binnen het onderwijs zien we vaak leidinggevenden en medewerkers die te lang vasthouden aan hetgeen ze nu hebben. Dat is veilig en vertrouwd. Echter, in deze snel veranderende maatschappij is het voor het behouden van de werkelijk belangrijke zaken (continuïteit, kwaliteit etc.) van belang de remmende en belemmerende factoren los te laten, je talenten te kennen, te koesteren en daar waar nodig te versterken (van talentvol naar succesvol). Prestatieverbetering vraagt om zelfkennis, visie en de kracht om te inspireren en richting te geven. Hiervoor is een ‘sprong’ noodzakelijk.
Het formuleren van een duidelijke richting, een helder doel, draagt bij aan de resultaatgerichtheid van zowel de individuele medewerker als het team waartoe hij/zij behoort. Zonder doelen geen richting en daarmee zal de actiegerichtheid gebrekkig zijn.
 
sSprong is ambassadeur van Week van de Bevlogenheid (12 t/m 16 juni 2017). Gedurende deze week zijn extra activiteiten/acties geldig voor de onderwijspartners van sSprong. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners