Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Aanpak

sSprong gelooft in de principes van de positieve gedragspsychologie. In plaats van de focus op het verbeteren van negatieve aspecten, vooral uitzoeken wat iemands kracht en kwaliteit is zodat diegene (individueel of binnen een team) kan floreren. Het verder ontwikkelen van de sterke punten versterkt de bevlogenheid en levert aantoonbaar een beter en langduriger resultaat op. Veel leidinggevenden en medewerkers houden vaak te lang vast aan hetgeen ze nu hebben. Dat is veilig en vertrouwd. Echter, in deze snel veranderende maatschappij is het voor het behouden van de werkelijke belangrijke zaken (continuiteit, kwaliteit etc.) van belang de remmende en belemmerende factoren los te laten. Hiervoor is een ‘sprong’ noodzakelijk. sSprong heeft op basis van wetenschappelijke principes - w.o. het Job-Demand Resources model en de AEM-cube - een methodiek ontwikkeld die individuen en organisatie in staat stellen deze sprong te maken. Blijvend beter presteren, met meer plezier.

sSprong is specialist in het op maat verbeteren van prestaties. Ieder prestatieplan is anders, immers iedere organisatie is anders.  Wij verdiepen ons intensief in de strategie, de cultuur en de missie van de organisatie en koppelen dit aan de ontwikkelingen binnen de branche.
 
Wij verbinden prestatieverbetering aan de werkplek. Betrokkenen of experts uit de organisatie zelf worden actief betrokken bij de uitvoering van het prestatieplan en worden – daar waar gewenst – al gaande aangepast. Flexibiliteit maakt prestatieplannen sterk en houdt ze actueel en relevant. We halen het beste bij alle betrokkenen naar boven en blijven het proces sturen en bewaken totdat het eindresultaat is bereikt.

Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling van een organisatie of team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers, en aan het gewenste resultaat. Hieronder een schematische weergave:


Gedurende het  gehele traject wordt u ondersteund door ons sSprong supportteam.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners