Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Praktijkcasus

Team crafting
De heer Rogier Koers (Farel College) schetst het proces van het uitgevoerde teamcraftingtraject vanuit zijn functie als afdelingsleider.

 

Missie-visietraject (PO)
De heer Johan Nieuwkoop (CBS Het Baken) schetst het proces van het uitgevoerde missie-visietraject vanuit zijn functie als directeur.



Missie-visietraject (VO)
De heer Martijn Blom (d'Oultremontcollege) schetst het proces van het uitgevoerde missie-visietraject vanuit zijn functie als clustercoördinator.

 

Begeleiding van fusietrajecten in het onderwijs
Mevrouw Jacqueline Ketelaar (Stichting Prodas) schetst het ontwikkelproces vanuit haar functie als bestuurder en in de context van een sterk veranderende omgeving.



Teamcoaching persoonlijk leiderschap
De heer Karel Somers (Nuenens College) schetst het proces van de teamcoaching persoonlijk leiderschap vanuit zijn functie als locatiedirecteur.



Professionele cultuurontwikkeling
De heer Yücel Aydemir (IBS El Boukhari) schetst het proces van het uitgevoerde traject 'Professionele cultuurontwikkeling' vanuit zijn functie als clusterdirecteur.



Missie-visietraject (PO)
Mevrouw Daniëlle Teunissen (Montessorischool Weert) schetst het proces van het uitgevoerde missie-visietraject vanuit haar functie als directeur.



Deep democracy in het onderwijs
Onlangs hebben we de methode van Deep Democracy toegepast op een basisschool. In deze casus leest u hoe deze training is verlopen.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.




Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners