Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Samen werken binnen de wet DBA

"Wat betekent het voor u als klant van sSprong?"

sSprong heeft de  ambitie  om  de  logische  en  betrouwbare  ontwikkelpartner  te  zijn  voor individuen, teams en  organisaties  in het onderwijs. Wij doen dit door middel van trainingen, opleidingen, coaching en onderzoek. Variërend van eendaagse workshops tot langdurige, omvangrijke projecten en een inhoudelijk variërend aanbod van persoonlijke effectiviteit tot duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid. 
 
Zoals u zult begrijpen betekent dit dat wij niet alle expertise zelf in huis hebben, en naast onze eigen consultants gebruikmaken van experts die wij op aanvraag inzetten in trajecten. Op deze manier kunnen wij een inhoudelijk breed portfolio voeren en kunnen wij ook in piekperiodes voldoende geschikte trainers, docenten en facilitators leveren om uw project op de best mogelijke manier uit te voeren.
 
Deze mensen werken voornamelijk als zzp’er en hebben meerdere opdrachtgevers; de meesten zijn echter al langjarig verbonden aan onze organisatie, waardoor zij goed op de hoogte zijn van onze aanpak en werkwijze.  

Werken binnen de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)
Sinds 1 mei 2016 heeft de wetgeving rondom het werken met freelancers een ingrijpende verandering ondergaan: de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen en daarvoor in de plaats is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) gekomen.
 
Met de VAR-wetgeving was altijd vooraf duidelijkheid over de samenwerkingsrelatie met een ZZP-er. In de wet DBA is dat niet meer zo en moet per opdracht aangetoond worden dat de zzp’er buiten dienstverband werkt. Als dit niet wordt aangetoond, kan degene die een freelancer inhuurt hoge boetes en naheffingen opgelegd krijgen door de Belastingdienst.
 
Het uitsluiten van een dienstverband kan op twee manieren:
  1. Als de zzp’er geen instructies krijgt omtrent de manier waarop hij zijn opdracht uitvoert
  2. Als de zzp’er niet gehouden is aan een verplichting de arbeid zelf te verrichten
 
Voor individuele coachingstrajecten en voor gastdocenten bij geaccrediteerde opleidingen werken wij op basis van variant 1, omdat sSprong geen bemoeienis heeft met de inhoud van het traject en uitsluitend docenten en coaches contracteert op grond van een te behalen resultaat.
 
Voor alle andere trainingen en maatwerktrajecten is het van belang dat wij degene die het traject uitvoert goed kunnen instrueren m.b.t. de klantorganisatie en de gewenste werkwijze. Binnen de wet hebben we geen andere mogelijkheid dan optie 2 te kiezen in de contractering.

Wat houdt dit in voor u als klant van sSprong?
In heel veel opzichten verandert er gelukkig niets in de samenwerking. De enige situatie waarin u iets merkt van deze nieuwe wetgeving, is bij ziekte of afwezigheid van de trainers die gepland staat op een training of project. Voorheen gaven trainers die als freelancer waren gecontracteerd in dit soort situaties hun opdracht terug aan sSprong. Wij zorgden dan, net als bij uitval van een trainer met een dienstverband voor een geschikte vervanger of we verplaatsten, in overleg met onze opdrachtgever, de betreffende uitvoering. In de nieuwe situatie schrijft de wet voor dat de trainer, als deze als zzp’er werkzaam is, zelf zorgdraagt voor een correcte uitvoering van de opdracht, en zal deze zelf een vervanger moeten regelen. Slechts wanneer dit onmogelijk is, kan hij de opdracht teruggeven. De mogelijkheid om in overleg met u een uitvoeringsdatum te verplaatsen, blijft ook een mogelijkheid.
 
In het geval wij voor uw project werken met een vaste pool van trainers, dan hopen wij natuurlijk dat een trainer een collega uit die pool vraagt om de training namens hem te verzorgen. Wij mogen dit echter niet eisen van een trainer!  In uitzonderlijke gevallen zal het kunnen gebeuren dat een zieke trainer zich laat vervangen door iemand die niet in de trainerspool zit. De trainer die zich laat vervangen blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van diens vervanger en het op juiste wijze uitvoeren van de training of het project. Wij verwachten dan ook dat zij hier uitzonderlijk secuur mee om zullen gaan.
 
De wet DBA die deze werkwijze voorschrijft, is nog in ontwikkeling. Zodra wij een mogelijkheid zien om met de Belastingdienst afspraken te maken die voor u en voor ons beter werkbaar zijn, zullen we dit zeker doen.



 

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.




Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners