Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

De Roddelmethode

Door: Tess Thijssen

“Roddelen stimuleert je ontwikkeling”
 
Doel: Je helpt de inbrenger om zijn eigen bijdrage in de problematiek scherp(er) te krijgen.
 
Stap... Beschrijving ...Tijdsindicatie
 
1 | Vraagintroductie of ervaringsverslag
De inbrenger introduceert zijn vraag met een beknopte toelichting of een verslag van een ervaring (een project waarin hij actief is, dingen die hem opvallen in de relatie met... of iets dergelijks).
...5 min.
 
2 | Verkenning
De groepsleden verkennen de vraag  of de ervaring door het stellen van (zoveel mogelijk open) vragen en benutten daarbij zoveel mogelijk ook dieperliggende leerniveaus. 
...15 min.
 
3 | Roddelen
De inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen enkele manier met het komende gesprek. Hij luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem raken/opvallen.
 
De groepsleden roddelen met elkaar over de vraag van de inbrenger en over mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen. Ze benutten de verschillende leerniveaus en vragen zich af hoe de inbrenger kijkt, wat zijn gedrag stuurt en welke evidenties er spreken uit de antwoorden op de vragen.
 
De groepsleden komen uiteindelijk tot een aantal uitspraken. Hieruit komt naar voren welke alternatieven er zijn en welke ruimte er ontstaat als de inbrenger andere overtuigingen zou hanteren. 
...15 min.
 
4 | Reacties van de inbrenger
De inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn ervaringen als waarnemer van de roddelfase. Wat heeft hem geraakt? Wat is opgevallen? Verwerpt of accepteert hij de uiteindelijke uitspraken van de andere deelnemers? 
...15 min.
 
5 | Evaluatie
De inbrenger en de groepsleden kijken terug op de consultatie:
  • Wat heeft het de inbrenger opgeleverd?
  • Hoe zijn de groepsleden met hun rol omgegaan? 
...10 min.
 
                         Benodigde tijd: ...60 min.


 

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners