Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

360 feedback voor onderwijzers

"Een volledig inzicht in uw competenties!"

De 360° feedback is een effectieve en efficiënte methode die inzicht geeft in uw kwaliteiten en te ontwikkelen competenties. Niet alleen vanuit uw eigen perspectief, maar ook de mensen om u heen. Denk hierbij aan uw collega’s, leidinggevende(n) of zelfs leerlingen. Omdat verschillende mensen vanuit hun eigen ervaring feedback geven op dezelfde competenties, ontstaat er een geloofwaardig en krachtig beeld. De 360° feedback wordt vaak ingezet voorafgaand aan POP-gesprekken.

Doelgroep
Deze 360° feedback is speciaal ontwikkeld voor onderwijzers.
 
Inhoud
Dit model bestaat standaard uit 7 competenties*:
  • Interpersoonlijke competentie
  • Pedagogische competentie
  • Vakinhoudelijke en didactische competentie
  • Organisatorische competentie
  • Samenwerken in een team
  • Samenwerken met de omgeving
  • Reflectie en ontwikkeling 

*Indien wenselijk kunt u hier ook een maatwerkscan van maken en andere competenties toevoegen.

Aanpak
1 | Intake en ontwerp
Tijdens de intake worden de te meten competenties en de doelgroepen besproken. In overleg met u maken we een planning voor de uitvoering.
 
2 | Online vragenlijst
De deelnemer en besproken doelgroepen die deze vragenlijst voor de deelnemer in dienen te vullen ontvangen per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor de vragenlijst. 
 
3 | Rapportage
Nadat alle deelnemers de vragenlijst hebben afgerond ontvangt u het persoonlijk feedbackrapport. Hierin zijn de scores opgenomen van de deelnemer zelf en de scores van de besproken doelgroepen (weergegeven per doelgroep).

Resultaat
U heeft inzicht in de kwaliteiten en te verbeteren competenties van de deelnemer. Deze input biedt tevens een goede basis voor een POP-gesprek of persoonlijk ontwikkelingsplan.

Praktische informatie
Prijs:         € 95,-- standaard (exclusief BTW*)
           € 150,-- maatwerk (exclusief BTW*)

*Mogelijk kunnen wij deze scans BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg