Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

360 graden feedback voor onderwijzers

"Een volledig inzicht in uw competenties!"

De 360 graden feedback is een effectieve en efficiënte methode die inzicht geeft in uw kwaliteiten en te ontwikkelen competenties. Niet alleen vanuit uw eigen perspectief, maar ook de mensen om u heen. Denk hierbij aan uw collega’s, leidinggevende(n) of zelfs leerlingen. Omdat verschillende mensen vanuit hun eigen ervaring feedback geven op dezelfde competenties, ontstaat er een geloofwaardig en krachtig beeld. De 360 graden feedback wordt vaak ingezet voorafgaand aan POP-gesprekken.

 • Inhoud
  Dit model bestaat standaard uit 7 competenties*:
  • Interpersoonlijke competentie
  • Pedagogische competentie
  • Vakinhoudelijke en didactische competentie
  • Organisatorische competentie
  • Samenwerken in een team
  • Samenwerken met de omgeving
  • Reflectie en ontwikkeling 

  *Indien wenselijk kunt u hier ook een maatwerkscan van maken en andere competenties toevoegen.
 • Aanpak
  1 | Intake en ontwerp
  Tijdens de intake worden de te meten competenties en de doelgroepen besproken. In overleg met u maken we een planning voor de uitvoering.
   
  2 | Online vragenlijst
  De deelnemer en besproken doelgroepen die deze vragenlijst voor de deelnemer in dienen te vullen ontvangen per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor de vragenlijst. 
   
  3 | Rapportage
  Nadat alle deelnemers de vragenlijst hebben afgerond ontvangt u het persoonlijk feedbackrapport. Hierin zijn de scores opgenomen van de deelnemer zelf en de scores van de besproken doelgroepen (weergegeven per doelgroep).
 • Resultaat
  U heeft inzicht in de kwaliteiten en te verbeteren competenties van de deelnemer. Deze input biedt tevens een goede basis voor een POP-gesprek of persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Praktische informatie
  Prijs:         € 95,-- standaard (exclusief BTW*)
             € 150,-- maatwerk (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze scans BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners