Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Werk-Energie-Analyse®

"Meer energie en werkplezier (… meer regie en minder druk)"

De werkenergieanalyse® meting bestaat uit een digitale invullijst en persoonlijk coachgesprek. Het brengt de stress- en energiebronnen van de teamleden in kaart waardoor het aansluitende leertraject ‘op maat’ kan worden ingericht. Met de inzichten uit de analyse maakt de deelnemer tijdens het coachgesprek direct een persoonlijk prioriteitenplan. De werkenergieanalyse® meting is in samenwerking met Erasmus Universiteit ontwikkeld. Het wetenschappelijk kader van bevlogenheid is hierbij de basis. 

 • Inhoud
  De werk-energie-analyse bestaat uit zeven stappen:
  1 | U krijgt inzicht in hoe bevlogen u bent in uw werk 
  2 | U krijgt inzicht in uw eigen energie- en stressbronnen  
  3 | U krijgt inzicht in waar u wel of geen invloed op hebt  
  4 | U krijgt inzicht in wat voor u zinvol is in uw werk  
  5 | U ontdekt uw werkenergiebalans op functieniveau  
  6 | U ontdekt uw flowgrafiek op functieniveau  
  7 | U maakt een persoonlijk prioriteitenplan 
 • Aanpak
  Het persoonlijk prioriteitenplan wordt meegenomen in het persoonlijk leiderschapsprogramma en leidt tot een actieplan om direct individueel en op langere termijn schoolbreed werkdruk verminderingsacties uit te kunnen voeren. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt 20 tot 30 minuten per persoon. De uitkomsten van de meting worden in een individueel gesprek van 1 tot 1,5 uur met het betreffende teamlid besproken. Deze analyse wordt begeleid een daarvoor gecertificeerd werkenergieanalyse®-coach.
 • Praktische informatie
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Prijs:           € 495,- per deelnemer (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners