Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Bevlogenheid

"Geef uw bevlogenheid een impuls!"

Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Een passie die maakt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak. Een vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten. Een goede balans tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds, is noodzakelijk. Niet elke medewerker is bevlogen maar iedereen kan dit wel worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. 

 • Inhoud
  Deze interventie wordt op maat gemaakt, in een duidelijke structuur. Uw casuïstiek bepaalt ons programma. Wat intensiteit betreft kan dit programma uitgevoerd worden in twee varianten:

  Variant basis: 1 dagdeel
  • Wetenschappelijk kader bevlogenheid
  • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
  • Jouw energiebronnen en werkplezier
  • Balans krijgen in taakeisen en werkplezier
  • Praktische oefeningen ter bevordering van de energiebalans
  • Persoonlijk actieplan

  Variant basis en verdieping: 2 dagdelen
  • Wetenschappelijk kader bevlogenheid
  • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
  • Jouw energiebronnen en werkplezier
  • Balans krijgen in taakeisen en werkplezier
  • Invloed uitoefenen op eigen bevlogenheid
  • Invloed uitoefenen op de omgeving
  • Praktische oefeningen ter bevordering van de energiebalans
  • Persoonlijk actieplan
 • Aanpak
  Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een vragenlijst, waarmee de meer specifieke persoonlijke leerdoelen worden geïnventariseerd. Tijdens de training worden korte theoretische inleidingen vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname de deelnemer wordt gevraagd.
 • Resultaat
  Na de training heeft u inzicht in uw eigen kracht en talent en in de taakeisen van uw functie. U heeft de beschikbare en te creëren energiebronnen in kaart gebracht en concrete doelen benoemd waaraan u gaat werken. De opgedane ervaring stelt u in staat om ook in een veranderende omgeving opnieuw deze analyse te maken, waardoor knelpunten in het werk kunnen worden voorkomen.
 • Optioneel: Drumworkshop
  De workshop Bevlogenheid is uit te breiden met een drumworkshop, waarin u met uw team daadwerkelijk gaat drummen. Hierdoor ervaart u hoe uw team samenwerkt en worden persoonlijkheden en rolverdeling zichtbaar op een informele en speelse wijze. > Meer informatie
 • Praktische informatie
  Duur:           1 of 2 dagdelen
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 1.450,- of € 2.225,- per groep* (exclusief BTW**)

  Overig:
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. 
  • Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen.
       Registeruren: 8 RU
       Activiteitnummer: AKz9n7h3xm

  *Maximaal 12 deelnemers.
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners