Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Doorontwikkelen vanuit jouw eigen werkplek?
Bekijk ons online aanbod!
Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Intervisie

"Roddelen stimuleert je ontwikkeling"

Waar het management de samenwerking niet altijd kan vlottrekken en waar kennismanagement vastloopt in systemen, is intervisie een informele, collegiale, niet bedreigende vorm van leren die vaak wel werkt. Intervisie is toepasbaar (het behandelt eigen praktijkvragen), het is laagdrempelig (samen met gelijken of collega’s) en het heeft een leereffect op de hele organisatie. Door eenduidige inzet van intervisie leren de teamleden om zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaald protocol te bespreken. Ze leren van elkaar en er ontstaat een structurele vorm van georganiseerd gesprek.

 • Inhoud
  • Wat is intervisie, welke werkvormen zijn er?
  • Wat is het doel en de aanpak van intervisie?
  • Rollen en taken tijdens intervisie
  • Do’s en don’ts
  • Vaststellen te gebruiken werkvorm
  • Aan de slag in kleinere groepen
  • Terugkoppeling ervaringen en inzichten
  • Te benoemen acties/aandachtspunten
  • Evaluatie
 • Aanpak
  De trainer treedt op als externe begeleider en zal de groep 'situationeel gaan begeleiden'. De eerste sessie zal sterk instructief zijn met als doel de werkwijze in te oefenen. In eventuele vervolgsessies zal de stijl van de trainer in het algemeen losser worden: van bijsturen naar ondersteunen als het misgaat tot loslaten en nog slechts facilitair aanwezig zijn. De intervisie kan vervolgens in de volgende sessies zonder begeleiding opgezet worden waarbij dan steeds met een andere voorzitter uit de groep wordt gewerkt.
 • Resultaat
  U bent in staat om intervisie effectief in te zetten en uw doelen te behalen. Binnen uw team zorgt intervisie voor een betere samenwerking, structuur en zelfreflectie.
 • Praktische informatie
  Duur:           1 dagdeel (ochtend of middag)
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Prijs:           € 1.400,- per groep* (exclusief BTW**)
       Registeruren: 4 RU
       Activiteitnummer: WQPA9sSKIf

  *Maximaal 15 deelnemers.
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners