Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Kwadraatleren

"Het mooiste onderwijs van de wereld is als professionals samen leren"

Kwadraatleren is een vorm van overleg tussen professionals, die met elkaar willen delen en sparren over dagelijkse onderwerpen waar zij tegenaan lopen. Deze 'kwadraatkring' vindt plaats buiten de groepen, waar u als directeur of bestuurder al intervisies mee heeft, zoals bijvoorbeeld in uw eigen directeurenberaad (daarom ook maximaal 2 personen van een bestuur). Wij komen samen met geïnteresseerde collega’s (van verschillende besturen) die vooral van en met elkaar willen blijven leren door het delen van ervaringen. Dialoog & reflectie staan centraal in de kwadraatkring.

 • Doelgroep
  Wij richten ons in eerste instantie op leidinggevenden en bestuurders die in een open, veilige setting problematieken en de daarbij al dan niet succesvolle aanpak willen en durven delen.
 • Inhoud en aanpak
  sSprong staat voor 'dialoog en reflectie' en heeft zicht tot opdracht gesteld het werkplezier van de professionals in het onderwijs te bevorderen. Voor het faciliteren van dit netwerk vraagt sSprong een bescheiden bijdrage.
  Daarvoor regelt sSprong de sessies (5 tot 6 per jaar). Onder deskundige begeleiding op centrale locaties, worden de te bespreken thema's geïnventariseerd en uitgediept (ter voorbereiding op de sessies), staat sSprong iedereen met raad en daad bij en wordt er relevante (ondersteunende) literatuur gedeeld. Binnen deze aanpak is er ook ruimte om adequaat in te spelen op actuele en/of urgente vraagstukken. De groepssamenstelling (niet meer dan 12 deelnemers per ‘kwadraatkring’) wordt in overleg met de geïnteresseerden afgestemd.
 • Resultaat
  U maakt deel uit van een netwerk dat regelmatig sessies belegt om met elkaar over uitdagingen, ontwikkelingen en dillema's van gedachten te wisselen. Door het uitwisselen van die ervaringen blijven wij leren leren (leren in het kwadraat) van en met elkaar. Door het delen buiten de beslotenheid van de eigen werkkring bent u beter in staat om met een open mind, zonder remmingen met elkaar de al dan niet succesvolle aanpak van problemen te delen.
   
  U kunt denken aan onderwerpen als:
  • Leiderschap dilemma’s
  • Inspelen/reageren op actualiteit
  • Effectieve samenwerking
  • Dilemma’s in het onderwijs
 • Praktische informatie
  Duur:           Maximaal 1,5 uur
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 275,-- per persoon (exclusief BTW*)
  Locatie:           in overleg
  Datum:           in overleg
  Tijd:           in overleg
  Lesmateriaal:           inbegrepen
   
  *Mogelijk kunnen wij deze workshop BTW-vrij voor u uitvoeren
Partners