Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Samenwerken in het onderwijs

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Professionele ruimte is van groot belang voor onderwijsprofessionals. Die professionele ruimte verwijst naar de mogelijkheden van de professional om binnen de eigen organisatie invloed uit te oefenen op de inrichting en ontwikkeling van het onderwijs. Organisaties die ruimte maken voor zelforganisatie en die de randvoorwaarden creëren voor bevlogenheid, wendbaarheid en veerkracht zijn in staat om in te kunnen spelen op de diverse veranderingen en ontwikkelingen die op hen afkomen.

Samenwerken is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Soms gaat de samenwerking in het team moeizaam, waardoor mensen gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan. Hoe werkt uw team samen? Is het al een ‘team’ of is er nog sprake een ‘groep’?

 • Inhoud
  Deze interventie wordt op maat gemaakt, in een duidelijke structuur. Uw casuïstiek bepaalt ons programma. Wat intensiteit betreft kan dit programma uitgevoerd worden in twee varianten:

  Variant basis: 1 dagdeel
  • ‘Professioneel samenwerken’ wat verstaan we eronder? 
  • Randvoorwaarden teamsamenwerking
  • De ontwikkeling van een groep naar een team – 4 fasen 
  • Wetenschappelijk kader samenwerken (Piramide van Lencioni)
  • De vijf frustraties bij teamwork – hoe ontstaan hindernissen in samenwerken en hoe laat u ze achter u? 
  • Praktische oefeningen ter bevordering samenwerking
  • Persoonlijk actieplan

  Variant basis en verdieping: 2 dagdelen
  • ‘Professioneel samenwerken’ wat verstaan we eronder? 
  • Randvoorwaarden teamsamenwerking
  • De ontwikkeling van een groep naar een team – 4 fasen 
  • Wetenschappelijk kader samenwerken (Piramide van Lencioni)
  • De vijf frustraties bij teamwork – hoe ontstaan hindernissen in samenwerken en hoe laat u ze achter u? 
  • Samen sterk staan, elkaar beter maken - hoe ontstaan hindernissen en hoe laat u ze achter u?
  • Inzet van intervisie; met welk doel en wat is de aanpak?
  • Koppeling van feedforward aan intervisiemethodiek
  • Praktische oefeningen ter bevordering samenwerking
  • Persoonlijk actieplan


 • Aanpak
  Korte theoretische inleidingen worden vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname van de deelnemer wordt gevraagd.
 • Resultaat
  De bevlogenheid van de deelnemers krijgt een impuls door deze training. Tijdens deze training staat de praktijk centraal. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan uitdagingen en praktische vaardigheden. Na de training bent u in staat om de teamsamenwerking in kaart te brengen, aandachtspunten te benoemen en ingesleten denkpatronen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De opgedane ervaring stelt u in staat om ook in een veranderende omgeving opnieuw deze analyse te maken, waardoor knelpunten in het team kunnen worden voorkomen.
 • Optioneel: Drumworkshop
  Deze training is uit te breiden met een drumworkshop, waarin u met uw team daadwerkelijk gaat drummen. Hierdoor ervaart u hoe uw team samenwerkt en worden persoonlijkheden en rolverdeling zichtbaar op een informele en speelse wijze. > Meer informatie
 • Praktische informatie
  Duur:           1 of 2 dagdelen
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 1.450,- of € 2.225,- per groep* (exclusief BTW**)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Maximaal 12 deelnemers.
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners