Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Amplitie als antwoord op verzuim

"Het versterken, vergroten en verbeteren van het menselijk kapitaal als voorwaarde voor organisatiesucces."
 
Inzetten op amplitie is een ‘on going process’ en dat vraagt een constante inzet van interventies om samenwerking, welzijn en verzuim te beïnvloeden. Amplitie betekent dat de onderwijsorganisatie de aandacht heeft voor wat wenselijk is binnen de organisatie: verbindende samenwerkingen, een hoog gevoel van welzijn en een laag verzuim. 
 
sSprong heeft een stappenplan ontwikkeld waarbij we inzetten op het beïnvloeden van het werkklimaat, het overdragen van kennis op gebied van welzijnsbevordering en het eigenaarschap van iedere medewerker.

 • Inhoud
  We onderscheiden hierbij de volgende vier stappen (deze worden natuurlijk vooraf afgestemd op uw situatie):
   
  Stap 1 | Relatie leggen
  Bij de start van de samenwerking wordt er eerst een stevige basis gelegd om op amplitie in te kunnen zetten. Het creëren van een effectieve samenwerkingsrelatie met alle betrokkenen door o.a. kennismaking tijdens plenaire sessies waarin het belang van amplitie uiteengezet wordt en tijdens intakegesprekken. Van daaruit wordt er gefaseerd en met draagvlak ingezet op amplitie.
   
  Stap 2 | Inventarisatie
  Daarna starten we met een inventarisatie. Concrete acties voor de inventarisatie:
  • Met een digitale tool worden de betrokkenen bevraagd op werkgeluk, welzijn, leiderschap en eigenaarschap. Dit is een nulmeting. De inventarisatie maakt inzichtelijk wat er speelt.
  • Nu we weten waar er verbetering te halen is, worden er in overleg gerichte interventies ingezet. Voorbeeld; als blijkt dat er een onveilig werkklimaat heerst, dan zal sSprong voorstellen een teamcoaching te faciliteren. De interventies worden kort na de inventarisatie ingezet. Deze interventies zijn gericht op het positief beïnvloeden van wat tot dan toe niet werkte.
  • Een half jaar na de eerste inventarisatie wordt er opnieuw een inventarisatie verricht. Na de nulmeting en de interventies, worden de KPI’s gemeten en de waarde en impact van de interventies getoetst.  

  Stap 3 | Bewust Leiderschap
  Naast voorgaande stappen zal er ook traject uitgezet worden gericht op ‘Bewust Leiderschap’. De waarde van dit traject is gelegen in het feit dat iedere leidinggevende invloed heeft op het werkklimaat en het eigenaarschap van de medewerkers. Veel van het menselijke gedrag is onbewust (de wetenschap geeft aan +/- 80%). Het Bewust Leiderschap traject voor de leidinggevenden ondersteunt om bewuster te zijn van onbewust gedrag en geeft handvatten om de basisbehoeften van ieder mens (veiligheid, erkenning en autonomie) zo veel mogelijk te vervullen. Deze aspecten zijn leidend voor het creëren van eigenaarschap en een verbindend werkklimaat.
   
  Stap 4 | Welzijn 
  Daarnaast worden er voor de medewerkers workshops georganiseerd gericht op de basiskennis over het bevorderen van welzijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zingeving, een vitaal lichaam en mindset leidend zijn tot het ervaren van welzijn. De workshop geeft de medewerker verdiepende kennis over de pijlers zingeving, een vitaal lichaam en mindset, welke direct toepasbaar is in de praktijk en het geeft handvatten om het eigenaarschap van de medewerker ten aanzien welzijn te verhogen. 
 • Aanpak
  Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling(en) van uw organisatie of team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers en aan het gewenste resultaat. Onderstaand een schematische weergave van onze aanpak, meer informatie is beschreven in de uitgebreide aanpak.

  Gedurende het gehele traject wordt u ondersteund door ons sSprong supportteam. 
 • Resultaat
  Een maatwerk prestatieplan met concrete acties om de door u geformuleerde prestatiedoelen te realiseren.
 • Praktische informatie
  Duur:           Indicatieve doorlooptijd van 200 dagen
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 135,- per uur (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners