Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Begeleidingstraject bouwcoördinatoren

“Coaching vanuit uw bevlogenheid” 

Als bouwcoördinator bent u een belangrijke schakel in het mede realiseren van jullie schoolvisie. Maar wat zijn de taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en competenties die u moet hebben als bouwcoördinator? Hoe kunt u uw collega’s goed enthousiasmeren en begeleiden? Wat wordt er van u verwacht op het gebied van gespreksvaardigheden en feedback, intervisie en het beïnvloeden van gedrag?
 
De volgende (aandachts)punten zijn van belang: 
 • Rol- en taak duidelijkheid. 
 • Vaardigheden bouwcoördinatoren versterken in de begeleiding van het team.
 • Hoe zorgt u voor een soepele samenwerking en scherpte en betrokkenheid bij de teamleden?
 • U wilt als bouwcoördinator zelf in staat zijn om interventies uit te voeren en daarmee de samenwerking versterken! 

 • Inhoud
  • Rol- en taakduidelijkheid voor de bouwcoördinatoren
  • Professionele cultuur; waar staan we en hoe kunnen we (mee)sturen? 
  • Leiden van vergaderingen en (door)ontwikkelen van presentatievaardigheden
  • Feedback geven, collega’s aanspreken en omgaan met weerstand
  • Onderwerpen bespreekbaar maken en handvatten om interactie te stimuleren
  • Enthousiasmeren en stimuleren van collega’s 
  • Het maken van een bouwplan (analyse, sterkte/zwakte, verhouding tot missie/visie van de school)
 • Aanpak
  De begeleiding van de bouwcoördinatoren wordt opgezet als teamcoaching met vooralsnog 5 sessies van 2,5 uur. Teamleden hebben zelf de regie in de teamcoaching. De focus ligt op het verhelderen van de rol en taken van de bouwcoördinator in de school, bewustwording van de eigen kwaliteiten en aandachtspunten en het ontwikkelen van vaardigheden.
   
  Korte theoretische inleidingen worden vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname van de deelnemers wordt gevraagd. Bij twee sessies zal samengewerkt worden met een trainingsacteur. 
   
  Aan de hand van zelfanalyse, discussie en oefeningen krijgt u inzicht in eigen en elkaars drijfveren en handelen. U leert hoe u kunt realiseren wat belangrijk voor u is. Eigen ideeën en feedback van de deelnemers en de begeleider zijn hierbij zeer waardevol.

 • Resultaat
  Bij wat deze begeleiding oplevert, kunt u denken aan:
  • Bewustwording van effecten van gedrag en communicatie als bouwcoördinator
  • Talenten van en binnen het team optimaal inzetten
  • Denk- en gedragspatronen die belemmeren doorbreken
  • Succesvol samenwerken en gedragen besluiten nemen
  • Kunnen inzetten van werkvormen om met feedback aan de slag te gaan en om samen te leren en te groeien
  • Creëren van aan- en afspreekcultuur
  • Komen tot een plan van aanpak voor de betreffende bouwen 
   
 • Praktische informatie
  Duur:           5 sessies van 2,5 uur in een tijdsbestek van 6 tot 8 maanden
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           Op aanvraag (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners