Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Effectief toezicht binnen RvT/RvC

Uw Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht is voortdurend in beweging. Niet alleen door de steeds veranderende samenstelling en dynamiek binnen de raad, maar ook door veranderende wet- en regelgeving en codes en door de invloed van (zwaarwegende) toezichtthema’s.
 
Vanuit uw eigen professionele ruimte bent u in staat binnen de raad invloed uit te oefenen op de inrichting en ontwikkeling van het onderwijs. Raden die structureel ruimte maken voor zelforganisatie en zelfevaluatie zijn beter in staat om in te kunnen spelen op de diverse veranderingen en ontwikkelingen die op hen afkomen.
 
In toenemende mate zien we dat RvT’s en RvC’s daarmee aan de slag gaan en zichzelf de volgende vragen stellen:

 • Hoe kunnen we onze effectiviteit vergroten?
 • Hoe zorgen we voor een goede zelfevaluatie?
 • En hoe richten we die dan in?
 
De inhoud is op maat en kan zich richten op governance-onderwerpen maar ook juist op de interactie en de onderlinge samenwerking in de raad? Of beide?

 • Inhoud
  Deze (in company) interventie wordt op maat gemaakt, in een duidelijke structuur. Uw casuïstiek bepaalt ons programma. We starten vanuit de volgende inventarisatie (1 dagdeel):
  • Wat is goed toezicht binnen uw organisatie en hoe ziet dat eruit?
  • Sluit dit aan op de huidige visie op toezicht en wat zijn de toekomstige verwachtingen?
  • Langs welke kaders richt de RvT/RvC het toezicht in?
  • ‘Professioneel samenwerken’ wat verstaan we eronder? En: waar staan we als RvT/RvC-team in onze eigen ontwikkeling?
  • Randvoorwaarden teamsamenwerking en feedback
  • (Team)actieplan richting een passende zelfevaluatie

  Mogelijke vervolg onderwerpen om te komen tot een passende zelfevaluatie:
   
  Vertrekpunt: effectiever toezicht voor uw organisatie
  • Wetenschappelijk kader samenwerken en bevlogenheid
  • Ontwikkel uw visie op toezicht
  • Bepaal het toezichtkader voor uw RvT/RvC
  • Samen sterk staan, elkaar beter maken - hoe ontstaan hindernissen en hoe laat u ze achter u?
  • Inzet van intervisie; met welk doel en wat is de aanpak?  Koppeling van feedforward aan intervisiemethodiek
  • Handvatten voor inrichting passende zelfevaluatie

 • Aanpak
  Korte theoretische inleidingen worden vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname van de deelnemer wordt gevraagd.
 • Resultaat
  De bevlogenheid van de deelnemers krijgt een impuls door deze begeleiding. Tijdens de sessies staat de praktijk centraal. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan uitdagingen en praktische vaardigheden. Na het begeleidingstraject bent u in staat om de teamsamenwerking in kaart te brengen, aandachtspunten te benoemen en ingesleten denkpatronen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De opgedane ervaring stelt u in staat om ook in een veranderende omgeving opnieuw deze analyse te maken, waardoor knelpunten in de raad kunnen worden voorkomen.
 • Praktische informatie
  Duur:           1 of meerdere dagdelen (afhankelijk van de vraagstelling)
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 850,- per dagdeel, per groep* (exclusief BTW**)

  Overig:
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. 
  • Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

  *Maximaal 12 deelnemers.
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners