Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

“De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen in het middensegment van de arbeidsmarkt. Nieuwe banen komen erbij, terwijl andere juist verdwijnen. Lange arbeidsrelaties maken plaats voor kortere. Succesvol kunnen meebewegen met deze veranderingen vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit. Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt continu aandacht voor je ontwikkeling – of je nu starter, herstarter of doorstarter bent. Je ontwikkeling houdt niet op als je als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt betreedt.” (MBO Raad) 
 
De behoefte aan meer duidelijkheid over de toekomst groeit, terwijl de onzekerheid (mede ingegeven door COVID-19) alleen maar toeneemt. Uit verschillende recente onderzoeken (CINOP, ECIO en ECBO) blijkt dat onderwijsinstel­lingen bestuurlijk een andere koers nodig hebben en hun onderwijsstrategie drastisch moeten aanpassen. De effecten van de coronacrisis zullen impact hebben op de economie en druk zetten op de noodzaak van her- en bijscholing. Persoonlijke relaties staan centraal in de student-docentrelatie. Studenten, jong of volwassen, vragen veel meer één-op-één fysieke begeleiding. De onderwijsaanbieder die dit goed en efficiënt weet in te richten, creëert hiermee een grote kans.

Mbo-scholen zijn dé aangewezen plek voor een leven lang ontwikkelen. Met veel verschillende opleidingen biedt het mbo voor ieder wat wils. Ook hebben de scholen goede relaties met het regionale bedrijfsleven en geven stages en leer-werkbanen duidelijk zicht op actuele ontwikkelingen in beroepen. Een leven lang ontwikkelen vraagt om samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid én ruimte van de landelijke overheid om maatwerk te kunnen leveren. Zo zetten we ons samen in voor goed opgeleide mensen die sterk staan in de arbeidsmarkt. 

Bron: De Argumentenfabriek (2019).  

 • Inhoud
  Uitvoering Haalbaarheidsonderzoek LLO:
  Middels marktonderzoek (omgevingsanalyse/marktanalyse, concurrentie- en stakeholderanalyses), gestructureerde interviews met intern betrokkenen/stakeholders, analyse, conclusies en aanbevelingen antwoord geven op vragen zoals:
  • Wat is nodig om aan te sluiten op de actuele en toekomstige vragen uit de markt?
  • Welke studierichtingen hebben hierbij prioriteit?
  • Hoe kunnen we concreet en op een flexibele wijze invulling geven aan deze actuele en toekomstige vragen? 
   
  Uitvoering Pilot LLO:
  Parallel aan of na afloop van het onderzoek wordt een pilot opgestart aan de hand van:
  • Waardeproposities
  • Klantsegmenten
  • Klantrelaties
  • Kanalen
  • Kernactiviteiten
  • Waardevolle partners
  • Hulpbronnen
  • Kostenstructuur
  • Inkomstenstromen 

  Uitvoering Implementatietraject:
  Het implementatieplan dat wordt opgesteld is gebaseerd op de strategische keuzes en conclusies/aanbevelingen van het Haalbaarheidsonderzoek LLO en op de uitgangspunten voor de Pilot LLO. 
   
  Het doel van de implementatie is om zo laagdrempelig en zo snel mogelijk, een LLO-aanbod in de markt te zetten. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de situatie en de wensen van de opdrachtgever. Zo kan er bijvoorbeeld samen met de onderwijsorganisatie een zelfstandige LLO-organisatie worden opgezet die nauw verbonden is en samenwerkt met de bestaande onderwijsafdelingen en ondersteunende diensten. 
 • Aanpak
  “Hoe zorg je er als onderwijsaanbieder voor dat je gevonden wordt in die zoektocht naar ontwikkeling?”
   
  sSprong heeft een inmiddels bewezen aanpak ontwikkeld die start met een haalbaarheidsonderzoek en die aansluitend of parallel aan het onderzoek overgaat in het opzetten van een pilot die leidt tot implementatie binnen de (school)organisatie. Immers, als onderzoek wordt gecombineerd met praktijk zorgt de concrete vertaling van onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor meer commitment binnen de organisatie. Het implementatieplan is concreet en passend bij de situatie en de organisatie. 
   
  Uitvoering en begeleiding wordt gedaan door ervaren projectmanagers met bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring in en affiniteit met onderwijs.
 • Resultaat
  • U krijgt een projectmatige aanpak voor uw bijdrage aan het LLO-vraagstuk.
  • Er ontstaat draagvlak binnen uw organisatie.
  • U ervaart invloed op (mogelijk teruglopende of snel stijgende) studentenaantallen.
  • U sluit aan op de actualiteit van de veranderende maatschappij.
  • U ervaart vanuit onderzoek/haalbaarheid en de pilot hoe de implementatie vorm kan krijgen. 
  • Door vanaf de start een onderzoek te koppelen aan de implementatie van een pilot zijn de resultaten op korte termijn tastbaar. 
  • Met betrekking tot de pilot wordt bekeken wat er nodig is om een on- en offline aanbod voor zowel bedrijfsgroepen als individuele deelnemers te realiseren.
  • In een relatief korte tijd professionaliseert u LLO. 
 • Praktische informatie
  Duur (indicatie):
  Uitvoering Haalbaarheidsonderzoek:
  Uitvoering Pilot: 
  Implementatie: 

  3 maanden
  3 maanden
  6 maanden
  Prijs:           Op aanvraag

  Door het eventueel parallel starten van één of meerdere uitvoeringstrajecten is een tijdsbesparing in de doorlooptijd te realiseren.

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Dit traject wordt uitgevoerd op hbo-niveau.​​
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 
Partners