Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Ontwikkelabonnement

“Flexibel en onder begeleiding werken aan de door u gestelde doelen.” 

Ondersteuning nodig bij het behalen van uw organisatie-, team- of persoonlijke doelen maar flexibel blijven met betrekking tot invulling? Dan biedt het ontwikkelabonnement de oplossing. 

 • Inhoud en aanpak
  U start het ontwikkeltraject met een 'strippenkaart' (ten minste 10 strippen) en bepaalt vanuit de doelstelling(en), voortgang en ontwikkelingen samen met uw trainer/coach welke interventie(vorm) ondersteunend is aan het ontwikkelproces. U kunt hierbij denken aan:
  • Een-op-eenbegeleiding
  • MT-begeleiding
  • Teambegeleiding 

  De inhoud van de sessies en de samenstelling van de groep bepaalt u met elkaar, naar behoefte en gebaseerd op wat op dat moment aandacht vraagt.
 • Resultaat
  Een duidelijke stap in de richting van de door u beoogde organisatie-, team- en/of persoonlijke doelstelling(en).
 • Praktische informatie

  *Maximaal 5 deelnemers
  **Maximaal 12 deelnemers

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Dit traject wordt uitgevoerd op hbo-niveau.​​
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 
 • Uw investering
  Prijs:           € 200,- per strip* (exclusief BTW**)

  *Minimum aantal af te nemen strippen is 10
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren
Partners