Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Professionele cultuurontwikkeling

“De school als PLG: het versterken van elkaars meesterschap” 

De maatschappij en daarmee het onderwijs verandert voortdurend. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen. Als dat uitgangspunt duidelijk is, kunt u mensen aanspreken op hun (eigen) kwaliteiten en kunt u openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er zijn.
 
Verbiest (2014) definieert een professionele leergemeenschap (PLG) als:
 • Een elkaar wederzijds ondersteunende groep professionals in de school
 • Die door middel van een reflectieve en op groei gerichte benadering
 • Hun eigen praktijk onderzoeken en gezamenlijk daarvan leren
 • Met als doel het leren van leerlingen te verbeteren
 
sSprong heeft een aanpak ontwikkeld waarin u samen met uw team succesvol een professionele leergemeenschap (PLG) inricht. 

 • Inhoud
  Een PLG legt de focus op leren en biedt een schoolteam de gelegenheid om met elkaar te onderzoeken hoe het onderwijs effectiever kan en hoe u als leraar daarin het verschil maakt.
   
  Het werk van de PLG vormt het hart van een scala van leeractiviteiten in de school, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden met als doel een onderwijsverandering/verbetering te realiseren. Vanuit de PLG worden diverse leeractiviteiten uitgezet in de school. Deelnemers, opdracht, vorm, looptijd en inhoud worden mede bepaald door de context en het thema van de gewenste PLG in overleg met betrokkenen in de school. De volgende stappen vormen de start van de inrichting van een PLG waarin uw school samenwerkt met de hoofdtrainer van sSprong. Let op: dit is een verkorte weergave van de stappen. Download de brochure voor de uitgebreide stappen.
   
  Stap 1 | Projectvoorbereiding en afstemming
  Het plannen en organiseren van dit maatwerktraject zodat het volledig toegespitst wordt op uw werkpraktijk.
   
  Stap 2 | Training ‘Werken met bevlogenheid‘ – 4 (losse) dagdelen
  Deze training is de eerste stap in de aanzet tot het formuleren van de professionele leergemeenschap.
   
  Intervisie en begeleiding van het MT zijn belangrijke bouwstenen in het ontwikkelen van de professionele leergemeenschap.
   
  Stap 3 | Voorstel vervolgaanpak ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’   
  De uitkomsten van deze training worden vertaald naar het ontwikkelprogramma, zodat er een traject ontstaat dat volledig is afgestemd op uw bedrijf, recht doet aan de prestatiedoelstellingen en gedragen wordt door de teamleden. De energie die in de training vrij komt, zet u zo optimaal in voor het vervolg.
   
  Stap 4 | Vaststelling en formulering definitief prestatieplan
  Nadat wij dit voorstel met u hebben besproken en u dit heeft goedgekeurd, stellen wij het definitieve prestatieplan op dat als leidraad geldt voor de noodzakelijke interventies. Dit kan een prestatieplan per groep of per deelnemer zijn.
 • Aanpak
  Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling(en) van uw organisatie of team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers, en aan het gewenste resultaat. Onderstaand een schematische weergave van onze aanpak:
  We creëren van een klimaat van bevlogenheid en commitment door het gezamenlijk bepalen  van ontwikkeldoelen. Na inhoudelijke afstemming over het vervolgtraject bepalen we per fase van het teamdoelmatigheidsmodel de betreffende prestatiedoelstellingen die nodig zijn om te komen tot een professionele leergemeenschap.
   
  Onderstaand een schematische weergave van het leertraject. Gedurende het gehele traject wordt u ondersteund door het supportteam van sSprong. Na afloop worden trainingen schriftelijk geëvalueerd en ontvangt u een rapportage over de bevindingen van de deelnemers. 

  Let op: dit is een verkorte weergave van de aanpak. Download de brochure voor de uitgebreide aanpak.
 • Resultaat
  Een maatwerk prestatieplan met concrete acties om de door u geformuleerde prestatiedoelen te realiseren is het concrete resultaat van deze eerste stappen in het (cultuur)traject. Het is uw streven om binnen uw school de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor het leren van de leerlingen. U wilt stimuleren dat teamleden gebruik maken van elkaars kwaliteiten, waardoor één plus één drie wordt.
 • Optioneel: Drumworkshop
  Dit traject is uit te breiden met een drumworkshop, waarin u met uw team daadwerkelijk gaat drummen. Hierdoor ervaart u hoe uw team samenwerkt en worden persoonlijkheden en rolverdeling zichtbaar op een informele en speelse wijze. > Meer informatie
 • Praktische informatie
  Uitvoering:         Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:                     Hbo-niveau
  Prijs per dagdeel, per groep:                     € 775,-- (exclusief BTW*)
  Richtprijs cultuurtraject:  € 6.950,-- (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
 • Praktijkcasus
  De heer Yücel Aydemir (IBS El Boukhari) schetst het proces van het uitgevoerde traject 'Professionele cultuurontwikkeling' vanuit zijn functie als clusterdirecteur.

Partners