Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Team crafting

“Teams aan zet!” 

Het Coronacrisismanagement ligt gelukkig weer achter ons en de verantwoordelijkheid kan weer lager in de schoolorganisatie gelegd worden. Richtinggevend en coachend leiderschap, dat verwachten we veelal van onze (management)teams om wendbaar te blijven. Maar hoe vaardig zijn zij? Hoe sterk is uw (management)team? En hoe krijgt u uw (management)team weer aan zet?   
 
Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Een passie die maakt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak. Een vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten. Een goede balans tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds, is noodzakelijk. 

 

 • Doelstelling
  sSprong heeft een aanpak ontwikkeld die als doel heeft om medewerkers te stimuleren om zelfgeïnitieerde aanpassingen in het werk aan te brengen om de baan te laten aansluiten op de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. Het MT krijgt handvatten aangereikt om hier sturing aan te geven. Tijdens de begeleiding staat de praktijk van de wendbare organisatie centraal. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan (leiderschaps)uitdagingen en praktische vaardigheden. We gaan aan de slag met bewustwording van gedrag. U krijgt inzicht in de eigen kracht en talent en die van uw teamleden. 
   
  De opgedane ervaring stelt u in staat om ook in een veranderende omgeving opnieuw deze analyse te maken met uw team, waardoor knelpunten in hun werk kunnen worden voorkomen. Daarnaast krijgt u inzicht in effecten van uw eigen gedrag. U leert een bredere context begrijpen van beïnvloeden die verder gaat dan de werkplek. U gaat aan de slag met (nieuwe) werkvormen en koppelt uw ervaringen in de groep terug. U krijgt inzicht in uw eigen inspirerende kracht en leert deze op natuurlijke wijze in te zetten.
 • Aanpak
  Elk team staat voor uitdagingen en streeft naar wendbaarheid en flexibiliteit in denken. Door een ‘op maat’ gemaakt begeleidingstraject voor uw (management)team in te zetten wordt recht gedaan aan het specifieke ontwikkelingsniveau van het (management)team en wordt door persoonlijke aandacht en persoonlijke afstemming een groter rendement gerealiseerd. 
   
  U gaat als team onder begeleiding van een teamcoach zelf aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de eigen en team sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De volgende onderdelen komen hierbij o.a. aan de orde: 
  • Vertrekpunt is de school brede visie/ambitie 
  • Het (management)team als professionele leergemeenschap
  • Schoolcultuur versus behoeften van de professionals; wat geeft werkplezier? 
  • Functieprofiel versus competenties en talenten; wat zijn de ambities, wat hebben we in huis? 
  • De eisen die het werk stelt versus beperkingen; wat geeft energie/wat kost energie? 
  • De fixed mindset versus de flexibele mindset; wat is nodig om wendbaar te blijven?
  • Welke stappen zijn nodig om (weer) als (management)team aan zet te zijn/blijven?
 • Resultaat
  De praktijk wijst uit dat deze teamcoachingsaanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de samenwerking, het bewustwordingsproces naar regie in eigen handelen en het behouden van de inzet en bevlogenheid van de professionals. 

  Het ontwikkelproces levert u de tools, kennis en vaardigheden op die het MT en de organisatie nodig heeft om de schoolorganisatie te kunnen leiden. 

  Korte theoretische inleidingen worden vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname van de deelnemers wordt gevraagd. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en oefeningen krijgen de deelnemers inzicht in eigen en elkaars drijfveren en handelen. Ze leerden hoe ze kunnen realiseren wat belangrijk voor hen is. Eigen ideeën en feedback van groepsgenoten en begeleider zijn hierbij zeer waardevol.
   
  Bij wat deze teamcoaching oplevert, kunt u denken aan:
  • Bewustwording van effecten van gedrag en communicatie als leidinggevende
  • Meer plezier en succes halen uit het werk 
  • Richting geven aan je eigen werk en persoonlijke ontwikkeling
  • Ambities met meer energie waarmaken
  • Talenten van en binnen het team optimaal inzetten
  • Denk- en gedragspatronen die belemmeren doorbreken
  • Succesvol samenwerken
  • Betekenisvol en productief aan het werk kunnen en willen zijn
 • Praktische informatie
  Uitvoering:         Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Duur:                   Individuele intakegesprekken (45 minuten per deelnemer)
  5 dagdelen in een tijdsbestek van zes maande
  Niveau:           Hbo-niveau
  Richtprijs:  € 6.750,-- (indicatie, exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
 • Praktijkcasus
  De heer Rogier Koers (Farel College) schetst het proces van het uitgevoerde teamcraftingtraject vanuit zijn functie als afdelingsleider.


   
Partners