Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid

"Meer energie en vitaliteit tegen 50% van de kosten"

Het Europees Sociaal Fonds streeft, net als sSprong, naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzaam inzetbaar zijn medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Om dit te realiseren is het noodzakelijk een goede balans te hebben tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds. Met behulp van de ESF-subsidie kunnen wij diverse maatwerktrajecten en workshops uitvoeren waarvan 50% wordt vergoed.

Wat moet u weten?
  • 50% van het traject wordt vergoed met een maximum van €10.000.
  • Het project moet uitgevoerd worden binnen 12 maanden. De projectperiode start de dag na dagtekening van de beschikking en eindigt 12 maanden daarna.
  • De subsidie ontvangt u wanneer het traject is afgerond.  

Wat zijn de mogelijkheden?
sSprong biedt maatwerktrajecten die de bevlogenheid en daarmee ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot. U kunt hierbij denken aan:

Wat moet u doen?
1 | Registreer als aanvrager
U dient een account aan te maken op het Subsidieportaal van Agentschap SZW (www.mijnagentschapszw.nl). Vervolgens registreert u zich via het Subsidieportaal als aanvrager voor deze subsidieregeling. Binnen 5 werkdagen krijgt u te horen of uw registratie goedgekeurd is.
 
2 | Subsidieaanvraag indienen
Wanneer uw registratie goedgekeurd is kunt u tussen 14 november 2016 9.00 uur en 25 november 2016 17.00 uur uw aanvraag voor de subsidie indienen. Binnen 18 weken ontvangt u een beschikking waarin staat of uw subsidieaanvraag is toegekend of afgewezen. 
 
Op de website van Agentschap SZW vindt u alle documenten en overige informatie die u nodig heeft voor het aanvragen van de subsidie.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners