Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Maatregel 3: Employabilitytraining

Deze maatregel heeft als doel met ontslag bedreigde werknemers in het voortgezet onderwijs krijgen in de vorm van een employabilitytraining ondersteuning in hun oriëntatie op c.q. het zoeken naar een andere baan.

De training is vooral gericht op het vertalen van kennis en ervaring naar competenties en het extern presenteren daarvan. De training vergroot het inzicht in de arbeidsmarkt en de eigen positie daarin. Daarnaast kan er op vaardighedenniveau worden getraind in technieken (bijv. netwerken, omgaan met social media, solliciteren, ...) om de kansen in de arbeidsmarkt te vergroten.

Een training van 3 of 4 dagdelen bevat een combinatie van de volgende inzichten en vaardigheden:
  • Inzicht in de financiële situatie na vertrek uit baan
  • Aanmaken van een persoonlijk profiel en arbeidsmarktprofiel
  • Opdoen van vaardigheid in netwerken en solliciteren

Vergoeding
Per aanvraag wordt 50% van de volgende maximaal subsidiabele kosten ter beschikking gesteld:
  • Voor een training van 3 dagdelen: maximaal € 420,- per traject per deelnemer
  • Voor een training van 4 dagdelen: maximaal € 510,- per traject per deelnemer

Doelgroep
Met ontslag bedreigde werknemers in het voortgezet onderwijs en alle andere werknemers in het voortgezet onderwijs die om wat voor reden dan ook op zoek zijn naar een andere baan. Er kan worden ingeschreven voor meerdere werknemers van een school, maar inschrijving staat ook open voor individuele deelnemers. 

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners