Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Samenwerking tussen CED-Groep en sSprong

Groeien met plezier en effect
Het onderwijs heeft te maken met hoge eisen vanuit onderwijsbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen, ouders enz. Dat leidt tot een verhoogde werkdruk. Een baan in het onderwijs wordt als onaantrekkelijk ervaren, omdat de eisen niet meer in evenwicht zijn met de persoonlijke ontwikkeling en het werkplezier. Dit kan niet langer doorgaan. Schoolbesturen en directeuren willen graag dit evenwicht herstellen.
 
De CED-Groep en sSprong slaan de handen inéén om het onderwijs daarbij te ondersteunen. De twee organisaties vinden elkaar in de vorm van een samenwerking waarin verandering, verbetering en werkplezier één doorgaande lijn vormen.
sSprong wil door middel van persoonlijke gedragsverandering (onderwijs)professionals een sprong laten maken naar een loopbaan met plezier én energie.
 
De CED-Groep richt zich op de onderwijskundige ondersteuning van het onderwijs en ontwikkelt samen met de praktijk innovatieve educatieve producten. Centraal staat de onderwijsverbetering op het niveau van de leerkracht, het management en bestuur.

Zowel sSprong als de CED-Groep verbinden wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en advies. Kenmerkend voor onze producten en diensten is dat zij theoretisch onderbouwd en praktisch effectief zijn.
 
We realiseren de samenwerking door een gezamenlijk cursus- en begeleidingsaanbod.

Namens CED-Groep:
Margéke Hoogenkamp, Directeur-Bestuurder

Namens sSprong:
Anja Heikoop, Directeur

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners