Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

sSprong zet aandachtspunten Bevlogenheid in het Onderwijs op een rij!

PERSBERICHT

Drunen, 31 augustus 2015
 

sSprong zet aandachtspunten Bevlogenheid in het Onderwijs op een rij!

Deze zomer publiceert sSprong haar visie op groei en ontwikkeling binnen het onderwijs door middel van praktijkverhalen uit het primair en voortgezet onderwijs. De ervaringen en inzichten van professionals uit het primair en voortgezet onderwijs zijn verzameld en gekoppeld aan de visie van sSprong op het gebied van bevlogenheid, leiderschap en persoonlijke alsmede teamontwikkeling.
 
sSprong beoogt met deze publicatie een denkkader te verschaffen waaraan de eigen praktijk kan worden  getoetst. Naast de bijdragen van de onderwijsprofessionals wordt elke ontwikkelfase gevolgd door een theoretisch kader dat relevant is voor de desbetreffende fase.
 
“Bijna alle veranderingen mislukken omdat we geen rekening houden met de factoren die nodig zijn voor die verandering.”  – Richard van Ommen (Het Hooghuis locatie Stadion, Oss)

Het boek is ingedeeld conform de fases van de S-curve. sSprong is ervan overtuigd dat elk ontwikkelproces bestaat uit een start-, groei- en behoudfase. Ongeacht of dit nu het ontwikkelproces van een persoon betreft, het gaat om de ontwikkeling van een team of het proces dat een onderwijsorganisatie doorloopt. In de publicatie wordt dit per fase uitgelegd aan de hand van specifieke randvoorwaarden en aandachtspunten.
Het boek kent de volgende hoofdstukken:
  • Start
  • Groei
  • Behoud
  • Sprong

sSprong is een specialist in maatwerktrajecten op het gebied van prestatieverbetering.
 
Het is onze overtuiging dat het maken van een ‘sprong’ noodzakelijk is om  groei en continuïteit te realiseren. Het is immers zaak om niet alleen de lopende zaken te managen, maar tevens de strategische koers te blijven toetsen aan de ontwikkelingen in uw branche. Te lang vasthouden aan ‘behoud’ zal juist de continuïteit bedreigen.  Het maken van deze sprong vraagt om nieuwe inzichten en competenties van u en uw medewerkers.

Het laten groeien van mensen en het verbeteren van prestaties in uw organisatie.  
“Beter presteren, met meer plezier!”

---------------------------------------------------------------
 
Voor meer informatie en/of een afspraak belt/mailt u naar:

sSprong B.V. 
Albert Einsteinweg 13
5151 DK Drunen

0416 38 38 48
info@ssprong.nl
www.ssprong.nl
 

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners