Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Subsidieregeling ontwikkeladvies 45+-ers

Vanuit het Ministerie van SZW is er een tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers ter beschikking gesteld. De subsidie wordt verstrekt voor:
  • Ontwikkeladviestrajecten voor werkenden
  • Trainingstrajecten ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Ontwikkeladviestrajecten voor werkenden
Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Trainingstrajecten ontwikkeladvies voor leidinggevenden
Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een Training Ontwikkeladvies voor Leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werkenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen. Indien er sprake is van twee deelnemers dan dient er sprake te zijn van twee losse individuele aanvragen en kan er geen gebruik gemaakt worden van een groepstraining.

Looptijd regeling
De regeling 'Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers' loopt van 5 december 2017 tot uiterlijk 10 januari 2020 17:00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.

Meer informatie
Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt toepassen in uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@ssprong.nl of telefonisch via 0416 38 38 48.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners