Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Deep democracy in het onderwijs

"Meer werkplezier, door een andere wijze van besluitvorming"

Stel dat we aan het begin van een gesprek nu eens niet zouden zeggen: 'Ik hoop dat we het snel eens worden', maar: 'Wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.' Wat zouden we dan een grootste dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego's.

Het grootste deel van het werken in (onderwijs)organisaties bestaat uit praten over en nemen van beslissingen. En zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt is niet altijd even effectief, waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Of ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Of alsmaar dezelfde oude koeien uit de sloot halen. Deep democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht, in dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe.

Wij werken met de Lewis Methode van deep democracy, ontwikkeld door Myrna Lewis in het bedrijfsleven van post-apartheid Zuid-Afrika. Teams en organisaties die deze methode gebruiken, winnen aan effectiviteit. Gericht op inclusieve besluitvorming, co-creatie en duurzame verandering, participatief en dienend leiderschap, moedige samenwerking en confronterend waar nodig.

 • Aanpak
  Deep democracy zorgt ervoor dat, zonder te oordelen, ‘dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden.’ Het is dus geschikt bij het bespreekbaar maken van een conflict maar ook nadrukkelijk bij het gebruiken van het potentieel van de groep bij besluitvorming. We voeren deep democracy uit met kleine (6+ deelnemers) en hele grote groepen (100+ deelnemers).
   
  De afwijkende mening zoeken, uiten, horen en verspreiden
   
  De door Myrna Lewis ontwikkelde methode van deep democracy biedt een besluitvormingsmodel waarbij de inbreng van alle betrokken partijen actief wordt gezocht. Alles draait om het creëren van een omgeving die voldoende veilig is voor de afwijkende mening om achtereenvolgens gezocht, geuit, gehoord en verspreid te worden. Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is.
   
  De gecertificeerde deep democracy begeleider haalt tijdens het intakegesprek op wat het doel van het traject is. Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie. Afhankelijk van het onderwerp, de ervaren of vermoede emoties en de groepsgrootte bepalen we hoeveel tijd er nodig is voor de (eerste) sessie. Meestal is dat een dagdeel of een dag. 
   
  We starten altijd met een ‘check-in’, een aantal vragen die relevant zijn voor de context. Vervolgens volgen we de 5 stappen van deep democracy: 
  1 | Verzamel alle invalshoeken
  2 | Zoek actief naar afwijkende meningen of, meer algemeen, naar de ‘nee’
  3 | Zoek ondersteuning voor de afwijkende meningen (indien van toepassing: neem een besluit)
  4 | Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit
   
  Als de stappen 1 t/m 4 onvoldoende zijn om tot een door iedereen gedragen besluit te komen:
  5 | Conflictresolutie/duik in de onderstroom
   
  Er zijn diverse activerende werkvormen waar we mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld een zogenaamd ‘gesprek op voeten’, waarbij je door (fysiek) achter iemand te gaan staan kunt laten zien dat je het met die persoon eens bent. Om vervolgens net zo makkelijk achter iemand te gaan staan die het tegenovergestelde beweert. Immers, er zijn vaak vele kanten aan een verhaal. 
   
  Wij zij ervan overtuigd dat een gesprek, conflict of besluit krachtig wordt als alle perspectieven gehoord worden. Wij zorgen voor de veilige omgeving om die perspectieven boven water te krijgen. Dat is overigens iets anders dan eindeloos ‘polderen’, we zorgen er wel degelijk voor dat er knopen worden doorgehakt. 
 • Resultaat
  Het doel van deep democracy is:
  • Het goede gesprek
  • Het betere conflict 
  • Het beste besluit 
   
  Dat is waar wij voor gaan. In de praktijk zien we dat er meer verbinding tussen mensen ontstaat, dat de samenwerking soepeler loopt, dat conflicten uitgesproken worden, dat de relaties daarna weer zo verbeteren dat mensen weer samen door een deur kunnen en dat besluiten die op deze manier genomen worden ‘gewoon’ uitgevoerd worden. 
   
  Zet deep democracy in binnen uw school als een andere manier om met elkaar in gesprek te zijn en oprecht recht te doen aan íeders mening.
 • Praktische informatie
  Duur:           1 dagdeel
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 1.450,- per groep* (exclusief BTW**)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Maximaal 12 deelnemers.
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
 • Praktijkcasus
  Onlangs hebben we de methode van Deep Democracy toegepast op een basisschool. In de praktijkcasus leest u hoe deze training/studiedag is verlopen.

Partners