Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Praktijkcasus | Deep democracy in het onderwijs

Uitgangssituatie
Onlangs hebben we de methode van Deep Democracy toegepast op een basisschool. Het team was verdeeld geraakt over de kiezen onderwijsmethode/aanpak/vernieuwing. Wat begon als een vrijblijvende verkenning door de projectgroepleden, was inmiddels ontaard in ontwijkend gedrag, niet uitspreken naar elkaar, ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen en ‘voor’ en ‘tegen’ bondjes die werden gevormd. De directeur zag het lijdzaam aan. Ze had weleens geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen, maar dat had het er niet beter op gemaakt. Een beslissing forceren kon ook niet, daarvoor was een door alle partijen gedragen ontwikkeling te belangrijk. Kortom, er was boosheid, verdriet, irritatie en misschien ook wel gemis en schaamte. 
 
Check-in
Tijdens de check-in vroeg de begeleider hoe de deelnemers het vonden om hier aanwezig te zijn. Het mooie van een check-in is dat je niet direct mag reageren op wat er gezegd wordt. Zo krijgt iedereen de ruimte om te zeggen wat gezegd moet worden. En daar kwamen de verhalen. Een teamlid vertelde dat hij boos was omdat hij zich aangevallen voelde op de tot nu toe gehanteerde methode. Was dat ineens niet meer relevant? Een ander beschreef hoeveel moeite ze had om te zien dat er zoveel strijd tussen collega’s ontstaan was. En nog iemand vertelde dat ze verdrietig was over het feit dat deze situatie niet in het belang van de kinderen was.  
 
De 5 stappen en werkprincipes van Deep Democracy
Alleen al die check-in zorgde voor zoveel onderling begrip dat het gesprek over de te kiezen onderwijsmethode/aanpak/vernieuwing uiteindelijk veel soepeler verliep. Door begeleid de 5 stappen van Deep Democracy te doorlopen zijn alle stemmen gehoord en is men tot een gedragen besluit gekomen. Belangrijk in deze setting waren de 5 werkprincipes die we vooraf met de deelnemers hebben afgesproken: 
  • Niemand heeft monopolie op de waarheid
  • We zijn erop uit om onze relatie te verbeteren
  • Ieder van ons is bereid om over zichzelf te leren
  • Ieder van ons is verantwoordelijk om vrijmoedig te spreken en ieder van ons is verantwoordelijk voor het creëren van een klimaat waarin dat kan
  • We accepteren iedereen, maar niet elk gedrag 

Mooi was de terugkoppeling uit het team: ‘Deze aanpak kunnen we ook toepassen bij de kinderen.’ En dat klopt: zie bijvoorbeeld: https://youtu.be/MP3XQv-M2qQ.

Meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op via 0416 38 38 48 of per e-mail info@ssprong.nl.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners