Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Zelfevaluatie (RvT) in het onderwijs

“Hoe geef je zelfevaluatie de juiste vorm en inhoud?”

Toezichthouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun functioneren en het ontwikkelen van eigen professionaliteit en deskundigheid. De jaarlijkse zelfevaluatie is een belangrijk moment om te reflecteren op eigen functioneren met als doel verder te ontwikkelen, individueel en als team.
 
In governancecodes is opgenomen dat een Raad van Toezicht haar functioneren jaarlijks dient te evalueren. Zelfevaluatie is dus niet vrijblijvend, maar verplicht. Het zou een gemiste kans zijn als hiernaar gekeken wordt als iets wat jaarlijks moet worden afgevinkt. Goede toezichthouders zien het als een uitgelezen kans de raad scherp te houden en verbeterslagen in gang te zetten. Een goede zelfevaluatie is zodoende een kwaliteitsimpuls, voor zowel de Raad van Toezicht en daarmee voor de governance van de gehele organisatie.

 • Achtergrond
  In de wet en de branche-specifieke codes is vastgelegd dat toezichthouders hun functioneren periodiek (laten) evalueren onder begeleiding van een externe deskundige. In Nederland geldt sinds november 2020 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en daarnaast worden per branche eigen codes gehanteerd. Begeleiding van zelfevaluatie is een combinatie van terugkijken en evalueren en van voortuitkijken en ontwikkelen. Wij bieden u daarbij begeleiding van het proces en kunnen deskundigheid en ervaring toevoegen aan dilemma’s en vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om teamontwikkeling, stijl van toezichthouden en de wijze van evalueren. Daarnaast moet er ook een toets plaatsvinden of er voldaan wordt aan de formele governance-eisen.
   
  sSprong helpt met het voeren van het goede gesprek tijdens zelfevaluaties van Raden van Toezicht in het onderwijs.
   
  Met een persoonlijke benadering gaan wij in gesprek met de raad en verdiepen we ons in de specifieke vraagstukken die op dat moment spelen. Onze adviseurs beschikken over brede kennis en ervaring binnen de verschillende publieke domeinen. Tevens hebben zij meerdere jaren ervaring opgedaan als lid van raden van toezicht of commissarissen.
 • Procesbegeleiding op hoofdlijnen
  Ter voorbereiding op de zelfevaluatie verdiepen wij ons in uw organisatie en de vraagstukken en ambities die er zijn. Op basis van de uitkomsten van vragenlijsten en/of interviews stellen wij een analyse op. De analyse heeft tot doel het gesprek in de raad te faciliteren en aan te scherpen op een of meerdere gebieden.

  Onze analyse vormt de basis voor het gesprek in de raad, waarin wij de belangrijkste bevindingen met u bespreken. Op basis van het gesprek en de conclusies kan de raad concrete (ontwikkel)afspraken maken voor de komende jaren. De zelfevaluatie is een belangrijk instrument om het toezicht te professionaliseren. Samen met u wordt vastgesteld waar, naast de verplichte elementen, de focus tijdens het gesprek in de raad op komt te liggen. U kunt naar behoefte elementen toevoegen. Ook wordt dan besproken of er nog aanvullende vragen moeten worden gesteld alvorens het gesprek in de raad te voeren.
 • Handreiking vragenlijst voor zelfstandige zelfevaluatie
  Omdat sSprong als doel heeft het onderwijs elke dag een beetje beter te maken, reiken we graag een middel aan om ook zelfstandige zelfevaluaties van raden te ondersteunen. We hebben een vragenlijst opgesteld met vragen die voor elke raad van toepassing zijn, ongeacht de branche. Deze vragen kunnen helpen als leidraad tijdens de zelfevaluatie, ze geven structuur en brengen focus aan. 
   

   
 • Praktische informatie
  Duur:           1 of meerdere dagdelen (afhankelijk van de vraagstelling)
  Uitvoering:           Op locatie van het bestuurskantoor
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 850,- per dagdeel, per groep* (exclusief BTW**)

  Overig:
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. 
  • Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

  *Maximaal 12 deelnemers.
  **Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners