Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Subsidie werkdrukvermindering

"Werkdruk: Daar gaan we wat aan doen!"

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Dat bleek uit het DUO-onderzoek van januari 2016. Maar ook zonder onderzoek weten we het allemaal: we moeten wat doen aan de werkdruk. OCW heeft als start voor de aanpak van werkdruk, in een eerste pilot, een subsidie beschikbaar gesteld. 

Wat moet u weten?
  • Het maximale bedrag per aanvraag bedraagt €8.000. Een aanvraag voor een lager bedrag kan tevens toegekend worden.
  • Subsidie is beschikbaar voor het primair onderwijs.
  • Aanvragen voor de subsidie kunnen tot en met 31 maart 2018 worden ingediend. 

Wat zijn de mogelijkheden?
U kunt een aanvraag indienen voor twee fasen:
  1. Fase waarin scholen onderzoeken en achterhalen wat de oorzaken van de werkdruk zijn.
  2. Fase waarin scholen concrete activiteiten oppakken om de werkdruk te verminderen of vervolgstappen zetten om tot een oplossing te komen voor de ervaren werkdruk.

sSprong biedt in samenwerking met CED-Groep maatwerktrajecten die de bevlogenheid en het werkplezier van medewerkers vergroot en daarmee ook de werkdruk verlaagt. U kunt hierbij denken aan:
 

Wat moet u doen?
De aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend via de website van DUS-I.
 

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners